Sverige

Svenska regioner bäst i EU

Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningen. Nu växer hela Sverige starkt och den bästa uppväxlingen finns i norr, hjälpt av en starkare export, enligt en Nordearapport.

Fordonsindustrin ger draghjälp till Västsverige, som toppade de svenska regionernas tillväxtliga i fjol. Arkivbild.
Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad, andel sysselsatta av befolkningen, och som nummer två bland EU:s regioner placerar sig Västsverige. På plats tre i EU-toppen finns ytterligare en svensk region, Småland med öarna, Gotland och Öland.
– Det ser ljust ut i hela Sverige, alla regioner lyfts av den starka globala konjunkturen, säger Susanne Spector, makroanalytiker på Nordea.
Den bästa uppväxlingen i ekonomisk fart finns i de regioner, norra Sverige och Mellansverige, som ligger längst bak i det svenska tillväxttåget. Det är regioner som är konjunkturkänsliga och beroende av bättre drag från omvärlden.
– Det är först nu som exporten tar fart, säger Spector.
Det har medfört att skillnaderna mellan stad och land i alla fall inte ökar längre.
Och även där, precis som i stora delar av landet, är bristen på personal stor samtidigt som det finns en stor arbetslöshet, enligt Nordeas analys.
Bankens rapport pekar också på att Sverige går mot en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad i hela landet. Hälften av jobben räknas i dag som högkvalificerade. För tolv år sedan var den andelen en tredjedel. Samtidigt minskar andelen enkla jobb.
"Det är en omfattande strukturomvandling i det tysta som syns i Sveriges alla landsdelar", skriver Susanne Spector i rapporten.
När det gäller BNP-tillväxten toppade Västsverige i fjol bland de svenska regionerna med en tillväxt på 4 procent. I år beräknas Mälardalen köra om med 3,3 procent i tillväxt, medan Västsverige bromsar in till 3 procent.
EU-länderna är indelade i olika regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. Sverige är, enligt detta system, indelat i åtta regioner. Nordeas indelning bygger på sex regioner.
Fakta

Tillväxtprognoser* för regionerna

Region 2016 2017 2018

Sverige 3,3 2,8 2,2

Västsverige 4,0 3,0 2,5

Sydsverige 3,4 2,6 2,0

Småland med öarna 3,0 2,2 1,3

Mälardalen 3,7 3,3 2,9

Mellansverige 2,5 1,9 1,6

Norra Sverige 1,8 1,0 0,5

*Procentuell ökning i bruttoregionalprodukt.

Källa: Nordea

Gå till toppen