Vellinge

Vellinge slipper betala 37 miljoner för havererade hotellplaner

Hotelltvisten i Höllviken har nått en milstolpe – på fredagen kom domen. Rätten avslår Havskristallens skadeståndskrav på närmare 40 miljoner kronor.

Detaljplanen för att bygga hotell och restaurang på Nyckelhålstomten i Höllviken har varit klar sedan 2007, men en långdragen tvist har bromsat processen. Under flera år var kommunen och entreprenören Junot Delcomyn – bakom bolaget Havskristallen AB – överens om ett hotellbygge på tomten.
Sedan havererade samarbetet.
2013 sa kommunen upp avtalet med Havskristallen och blev stämda på 37 miljoner kronor. På fredagen kom slutligen domen i Malmö tingsrätt.
Den centrala frågan i tvisten har varit hur markanvisningsavtalet, som skrevs under i januari 2011, ska tolkas. Kommunens huvudargument är att man hade en friskrivningsklausul: om inte hotellbygget kommit igång två år efter undertecknandet kunde avtalet hävas. Rätten går på samma linje, och konstaterar både att avtalet var giltigt, och att kommunen hade rätt att häva det eftersom bygget inte startade i tid.
Havskristallen har också hävdat att kommunen agerat illojalt, bland annat på grund av handläggningen i fullmäktige. Inte heller här hittar rätten något stöd för argumenten.
Havskristallens framställan ogillas därför i sin helhet.
Carina Wutzler (M).Bild: Micaela Landelius
Hur ser du på utslaget?
– Vi har sagt hela tiden att de inte kommer att få rätt, men man vet aldrig när det är en rättslig prövning. Det känns bra att vi nu har fått bekräftat att det blev så, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Deras framställan ogillas ju i sin helhet, det finns inga tveksamheter. Jag tolkar det som en tydlig dom till vår fördel.
Hon tycker emellertid att det är ett tråkigt slut på ett projekt som inleddes i samförstånd.
– Nu hoppas jag verkligen att vi båda parter kan gå vidare med det vi vill göra. Vi vill få till ett hotell på tomten, och titta framåt. Jag hoppas det får ett avslut med den här domen.
Junot Delcomyn.Bild: Albin Brönmark
Junot Delcomyn vill också blicka framåt. Mot ett nytt möte i rätten.
– Vi går in med ett överklagande omgående. Vi delar inte tingsrättens bedömning, men vill låta våra jurister titta över det här i lugn och ro, säger han.
– Naturligtvis hade vi trott på ett annat utslag. Det här är principiella saker som absolut måste bevisas och bedömas.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Fakta

Många turer kring hotellbygget

2004 Junot Delcomyn presenterar planen för att bygga ett hotell, Havskristallen. Vellinge kommun är positiv.

2007 Detaljplanen vinner laga kraft och året efter beviljas bygglov. Allt överklagas.

2011 Överklagandena är avgjorda och markanvisningsavtalet skrivs på.

2012 Delcomyn vill utöka projektet, nu kallat Höllviken strandpark, men kommunen säger nej.

2013 Kommunen säger upp avtalet.

2015 Kommunen stäms.

Gå till toppen