Malmö

Läsartext: Vi som bor nära Friisgatan drabbas när den stängs av

När Friisgatan stängs av kanaliseras trafiken till omkringliggande gator.Bild: Micaela landelius
Tack Lars Andersson för ditt inlägg om Friisgatan (Sydsvenskan 8/4).
Läs mer:Vilket ansvar tar Malmö stad för konsekvenserna av att införa gågatan?
I september i fjol genomfördes ett projekt som kallats European Mobility Week, en kampanj för hållbart resande. Malmö fick ett pris av EU för sin kampanj på Friisgatan, där man förbättrade resandet genom att stänga av en gata. Kommunens hemsida svallade över av entusiasm för projektet.
Jag bor på Spångatan intill och tog tillfället i akt att gå dit några gånger under den veckan. Det jag såg var enstaka fotgängare och några cyklister som trampade fram på den tillfälliga gågatan. Och ganska mycket skräp som virvlade runt, som vanligt, och fimpar, förstås. Jag tyckte inte alls att verkligheten motsvarade de entusiastiska artiklar jag läste om projektet. Folklivet vimlade inte precis.
Däremot såg det inte ut som vanligt på intilliggande Spångatan, som fick ta emot en stor del av den trafik som inte tilläts på parallellgatan. Att stänga av trafiken är kanske bra för några i Friisgatan, men det är absolut inte bra för oss som bor på gatorna omkring, eftersom trafiken hos oss naturligtvis ökar, med ännu fler bilar som cirklar runt för att leta efter de fåtaliga parkeringsplatserna. Den enes vinst blev den andres förlust.
Lars Andersson undrar vilket ansvar staden tar för de ekonomiska förluster som uppstår vid denna förändring. Det är en berättigad undran. Samma fråga kan ställas vad gäller indragningen av alla busslinjer på Södra Förstadsgatan, som nu helt saknar kollektivtrafik, till avsevärd skada för butiksinnehavarna där. Alla busslinjer går nu istället på Rådmansgatan, där det inte finns några butiker alls söder om Triangeln.
Stäng inte av fler gator. Människor bor här, och vardagen för stadens invånare måste vara viktigare än tillfälliga besökares trivsel. Det tänkta kulturstråket från Folkets Park via Panora, Stadsarkivet, Inkonst i Mazettihuset, Konsthallen och Malmö Opera ända till Malmö Live må vara en vinst för besöksnäringen och kulturlivet, men det måste genomföras med respekt både för dem som bor i centrum och de små butiksinnehavarna här, som försöker få ekonomin att gå ihop, i konkurrens med internetbutiker och Emporia.

Bo Thunell

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen