Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Kulturcheck i Lund: Förvaltningen lägger rökridåer för politikerna

I Lund finns ungefär 800 barn om lär sig spela av andra aktörer än Kulturskolan. På bilden en cello.Bild: Anders Malmberg
Ikväll skall Lunds kommunfullmäktige fatta beslut om kulturcheck ska införas i Lund. Med förskräckelse läser jag kulturförvaltningens skrivelse angående kulturchecken, feb 2017. Skrivelsen är beslutsunderlaget för Lundapolitiker i fullmäktige. Jag inser att förvaltningen enbart värnar sin egen institution, kommunala Kulturskolan. Skrivelsen sprider ångest för förändringar och far med märkliga slutsatser. Ett axplock:
1. ”En elev som spelar instrument deltar även i orkesterspel”, påstås det. Verklighet: av Kulturskolans cirka 1 500 musikelever, som samtliga får individuell undervisning via 27 lärartjänster, är cirka 500 pianoelever. För dessa finns noll ensembler. Av resterande cirka 1 000 musikelever spelar långt ifrån alla i orkestrarna. Vissa vill inte, andra kan inte. Kvar är cirka 500 elever, oftast rekryterade via Suzukiklasser, som regelbundet spelar i orkestrar. Bisarrt att en kulturcheck skulle orsaka problem för 500 elever. Redan nu beskickar andra aktörer Kulturskolans orkestrar med eftertraktade duktiga elever. Samarbete istället för polarisering skulle kunna belönas via checksystemet.
2. Att erbjuda undervisning på andra språk ”… skulle vara gynnsamt, men är inte en självklar konsekvens av ett kulturchecksystem”. Här ignorerar kulturförvaltningen den redan befintliga privata internationella musikskolan och dess för närvarande 360 elever från hela världen. Självklart skulle dessa barn gynnas av en kulturcheck.
3. ”…utförarnas ekonomiska förutsättningar förändras från månad till månad”. Nej. Detta styrs via uppsägningsregler. Redan nu kan man på Kulturskolan och hos andra aktörer bara säga upp sig mellan terminerna. Det betyder en framförhållning på sex månader. Det är inget konstigt, även i andra sektorer i samhället.
4.) ”… speciellt intresserade elever får försämrade möjligheter till en mer omfattande kulturutbildning”. Jag storknar. Har Kulturskolan verkligen så dålig kunskap om sina begränsningar att de blundar för att speciellt intresserade elever söker sig till andra aktörer, ofta till professionella privatlärare? Tyvärr är det bara de ekonomiskt välbeställda som har råd att göra det. Kulturchecken skulle skapa jämlikhet.
5.) Det hotas med att små aktörer i de östra kommundelarna skulle slås ut. Men mig veterligen är alla positiva till kulturchecken. Beakta att ingen av dem bjöds in att delta i arbetsgruppen som gav faktaunderlag till utredningen.
6.) Slutligen stoltserar man med den statliga utredningen om kulturskolan. Men man tar inte upp det mest kritiska: att alldeles för få barn har nåtts trots miljarder av skattepengar. Förvaltningens slutord: ”paradoxalt att Lunds kommun nu överväger att avhända sig detta ansvar…” (att bedriva kulturskoleverksamhet i offentlig regi). Verklighet: Ingen kommun som infört kulturcheck har avsagt sig sitt ansvar. Istället har de tagit ansvar för att alla barn ska få jämlika förutsättningar.
Utöver dessa punkter kännetecknas skrivelsen av en häpnadsväckande tystnad över att det i Lund finns cirka 800 barn som lär sig spela hos andra aktörer. Tystnad över den välkända svarta marknaden där ytterligare hundratals barn undervisas helt isolerade från musikaliska sammanhang. Tystnad över vad fusket, framkallat av snedfördelningen av skattemedel, kostar Lunds skattebetalare. Tystnad över att kommunen mycket väl kan utnyttja professionella musikpedagogers arbete för kommunens barn, men ändå behandlar dem som ett B-lag. Tystnad över nu upp till 1 500 underskrifter från personer som vill ha en kulturcheck i Lund.
Nu återstår att se hur förvaltningens rökridå påverkar våra politiker. Om ideologier blir viktigare än barnens rätt till jämlika förutsättningar och egna val. Som den optimist och idealist jag är, hoppas jag att Lunds politiker öppnar dörren för moderna behov. Nu.
Gabriele Katthän
Gabriele Katthän är skolledare och koordinator på den privata musikskolan Limus.
Gå till toppen