Lund

Barn i Lund har insjuknat i mässling – flera fall i Skåne tidigare i år

Ett barn i Lund har insjuknat i mässling. Barnet har lagts in på infektionskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus.

Barnet ska ha insjuknat för en vecka sedan.
– Vi kan bekräfta att det finns ett fall, säger Jimmy Gottfridsson vid Region Skånes presstjänst.
Den sällsynta sjukdomen har förekommit tidigare i år i länet.
– Vi har haft enstaka fall tidigare i år i Skåne.
Fram till 1980-talet var mässling en vanlig sjukdom i Sverige, men det har ändrats sedan den infördes i barnvaccinationsprogrammet, enligt Folkhälsomyndigheten. Omkring 98 procent av alla barn i Sverige vaccineras.
I mars insjuknade tio personer i Stockholm i sjukdomen, sju av dem var barn. Antalet sjukdomsfall i hela riket varierar från år till år, men har, enligt Folkhälsomyndigheten, inte överstigit 60 personer något år sedan millennieskiftet. Enligt myndigheten har alla fall på 2000-talet ”haft koppling till smitta utomlands”.
Skåne har på senare år drabbats av fyra kraftiga toppar vad gäller antal utbrott av mässling per år. 2006 insjuknade tio personer, 2008 var det nio personer, 2013 sjutton personer och 2015 drabbades tretton personer av sjukdomen i länet. Övriga år under den senaste 20-årsperioden har det enbart rört sig om enstaka fall.
Numera blir 85 procent av världens barn vaccinerade, enligt Världshälsorganisationen WHO. Men sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn. Svenska barn vaccineras vid 18 månaders ålder och igen i första eller andra klass.
Varje år avlider omkring 130 000 personer i världen av mässling.
Läs alla artiklar om: Mässlingsfall i Lund
Gå till toppen