Nyheter

Fem skånska fall av mässling i år – smittorisk på semesterresan

I helgen rapporterades den femte mässlingspatienten i Skåne sedan årsskiftet. Enligt Region Skåne är samtliga fall kopplade till utlandsresor.
Troligen inget regelrätt utbrott, utan en ren slump, tror smittskyddsläkare Eva Melander.

Bild: AP/TT
Viruset sprids via utandningsluften hos smittade. Små droppar som letar sig in i friska personers luftvägar och slemhinnor. Efter en till två veckor slår sjukdomen till.
– I Skåne var det förra året ett endaste fall och den personen var smittad utomlands. I år är det fem fall totalt och alla har varit ovaccinerade och har haft kopplingar till utlandsvistelse, säger Eva Melander, smittskyddsläkare på Region Skåne.
Enligt henne kan semesterresan innebära en risk för ovaccinerade. I länder som Thailand dit många svenskar reser på semester är vaccinationstäckningen lägre. Det kan även gälla Europa. I Rumänien pågår just nu ett utbrott. Enligt Folkhälsomyndigheten med 3 400 rapporterade fall och 17 döda sedan årsskiftet.
Barn är en särskilt utsatt grupp eftersom de vaccineras först vid 18 månaders ålder i Sverige. I veckan konstaterades mässling hos ett ovaccinerat barn i Lund. Patienten har lagts in på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Läs mer:Barn i Lund har insjuknat i mässling – flera fall i Skåne tidigare i år
De fem skånska fallen i år, två barn och tre vuxna, har enligt Region Skåne smittats utomlands och vid separata tillfällen. Smittan har tagits med tillbaka hem men inte spridits vidare inom Sveriges gränser. Det räknas av den anledningen inte som ett “utbrott”.
– Jag skulle inte tolka det här som något annat än en slump. Folk har råkat vara utomlands där det förekommer mässling, säger Eva Melander.
Sjukdomen börjar med stigande feber, ögonirritation och besvärlig torrhosta och följs av ett rött utslag.
– Den smittsamma fasen är de fyra dagarna innan man får sina utslag, säger Eva Melander.
Perioden utreds intensivt av smittskyddet. Har patienten varit i kontakt med sjukvården så granskas loggar för att nå alla som suttit i samma väntrum. Om ett smittat barn varit på förskola kontaktas verksamheten. Den som är ovaccinerad och har exponerats erbjuds att bli vaccinerad, men det måste ske inom tre dygn efter kontakten.
När det gäller det senaste fallet i Lund kan smittskyddsläkaren inte svara på några frågor. Men generellt har alla skåningar som kunnat vaccineras i efterhand och som har gått att nå redan fått ett erbjudande om en spruta. Övriga har informerats via brev om vad som har hänt.
Sydsvenskan har varit i kontakt med Lunds kommun som inte har inte kunnat svara på om det vidtagits några åtgärder inom ramarna för kommunens ansvar.
Läs mer:Mässling härjar i Europa – så skyddar du ditt barn
Varje år avlider omkring 130 000 personer i världen av mässling. Dödsfall är väldigt ovanligt i Sverige, precis som sjukdomen i sig. Inhemsk mässling är i princip utraderad sedan 1982 i och med införandet av ett nytt barnvaccinationssystem.
Vaccinationen är frivillig men det krävs att omkring 95 procent av befolkningen har fått sprutan för att sjukdomen inte ska kunna få fäste igen.
– Det handlar om att ge god information och om att förklara nyttan. Om stora delar av väljer att inte vaccinera sig så riskerar sjukdomen att sprida sig, säger Eva Melander.

Riskgrupper för smittan

• Barn under 18 månader som inte har fått sin första dos vaccin.
• Personer som har låtit bli att vaccinera sig.
• Personer som inte varit sjuka tidigare och som var för gamla för att få barnvaccinet när det infördes.
• Invandrare som varken har varit sjuka tidigare eller blivit vaccinerade i sitt hemland.

Symptom

Stigande feber, ögonirritation och besvärlig torrhosta. Symptomen följs av ett rött utslag och kan leda vidare till diarré, öron- samt bihåleinflammation. I värsta fall kan sjukdomen leda till hjärnhinneinflammation och dödsfall.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Läs alla artiklar om: Mässlingsfall i Lund
Gå till toppen