Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Nu måste Stefan Löfven kavla upp ärmarna.”

Staten måste ta sitt nationella uppdrag på större allvar och leverera lösningar för vår tid, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

I fjor förstamajtalade statsminister Stefan Löfven (S) i Göteborg. I år är det Landskronas och Malmös tur.Bild: Frida Winter/TT
Idag, på första maj, besöker Sveriges statsminister Stefan Löfven Landskrona. Staden ser annorlunda ut än det Landskrona Liberalerna tog över ledningen för 2006. Då präglades staden av tillbakagång, dåliga resultat i skolan, högt bidragsberoende, låg sysselsättning, ingen tillväxt och låg skattekraft. Landskrona var helt enkelt en stad i utförsbacke.
Genom investeringar i boende, handel och företagande har utvecklingen vänt. Men vi som lever och verkar i staden klarar inte av att göra allt på egen hand.
Staten måste ta sitt nationella uppdrag på större allvar och leverera lösningar för vår tid. Några exempel:
1. Landskrona behöver fler poliser med lokal kännedom, och möjlighet till kameraövervakning. Det är i längden ohållbart att kommuner som idag ska täcka upp med ordningsvakter för att staten inte klarar av att upprätthålla lag och ordning.
2. Staten ställer stora krav på kommunerna när det gäller flyktingmottagande. Men kommunerna klarar inte av de kostnader som mottagandet medför. Dessutom är staten fortfarande skyldig kommunerna pengar för tidigare flyktingmottagande. För Landskronas del 51 miljoner kronor. När kommer de pengarna?
3. Skånes pulsåder, E 6, är överbelastad och måste byggas ut till tre körfält. Gods behöver transporteras via järnväg istället för med lastbil. När ska regeringen ta sig an behovet av fungerande transporter i Skåne och över Öresund? Jag har en bra lösning – Europaspåret, en järnvägstunnel för både gods och människor mellan Landskrona och Köpenhamn.
4. Arbetslösheten är närmare 15 procent i Landskrona. Staden skapar nu enkla jobb och lärlingsutbildningar för att få ner den siffran. Men för att fler ska komma i arbete behövs en förändrad arbetsmarknad. Varför motsätter Socialdemokraterna sig Liberalernas förslag om lägre ingångslöner när de vet att det är det som krävs för att unga och nyanlända ska få jobb?
5. Det kommunala utjämningssystemet måste reformeras. Dagens utformning bidrar till att kommuner som Landskrona och Malmö stannar i ett osunt bidragsberoende. Det är inte bra för vare sig invånarna, kommunerna eller staten.
Landskrona är idag en stad som utvecklas åt rätt håll. Mitt mål är att ingen ska vara beroende av bidrag, varken invånarna eller staden som sådan. Vi som verkar i Landskrona gör vår del av jobbet. Nu måste Stefan Löfven och regeringen också kavla upp ärmarna.

Torkild Strandberg (L)

kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
Gå till toppen