Malmö

Läsartext: De ansvariga ser inte var problemen i sjukvården finns

Det är inte bara på Kirsebergs vårdcentral det finns problem, menar insändarskribenten.Bild: Hussein El-Alawi
Det är märkligt att ansvariga för skånsk sjukvård inte kan se var problemen finns. I ett företag som inte fungerar som avsett, byter styrelsen ut den verkställande ledningen. Så skall naturligtvis också ske på en vårdcentral eller annan sjukvårdsinrättning där personalen inte kan samarbeta.
Det är inte bara på Kirsebergs vårdcentral det finns problem, så är det på flera vårdcentraler. Det är inte nödvändigt att en läkare är chef för vårdcentralen. Det viktiga är att det är en person som kan organisera verksamheten och kan få personalen att trivas och samarbeta.
Och anställ snarast läkarsekreterare och sjukvårdsbiträden för de arbetsuppgifter som inte behöver göras av läkare och sjuksköterskor. Svårare är det inte.

Karl Mårtensson

Gå till toppen