Ekonomi

Ylva Johansson sågar AF:s resultat

Arbetsförmedlingens resultat när det gäller långtidsarbetslösa är helt oacceptabelt enligt Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Ansvarig generaldirektör Mikael Sjöberg är benägen att hålla med, men hoppas på bättring i år.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterar nya åtgärder för Arbetsförmedlingen, det mesta i form av tilläggsdirektiv till en utredning.Bild: Marko Säävälä/TT
Ylva Johansson radar upp åtgärder som kan användas: arbetsträning, bristyrkesutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb och "moderna" beredskapsjobb.
– Trots de många nya insatserna för långtidsarbetslösa så är antalet personer utan registrerad aktivitet växande på ett nästan lavinartat sätt, säger hon på en pressträff.
– Detta är ett exempel på en utveckling som är helt oacceptabel.
Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen (AF), håller med om att resultaten är dåliga. Men han hoppas på förbättringar i år och nästa år.
En stor del av problemet handlar enligt Sjöberg om att få upp volymen av så kallade extratjänster ute i kommunerna. Enligt Sjöberg borde regelförenklingar som skett på området underlätta detta arbete, men han ser samtidigt problem med lokalt fackligt motstånd på många håll.
– Självklart kommer extratjänsterna att öka i år. Hur mycket beror väldigt mycket på kommunerna och på hur Kommunal agerar lokalt, säger Sjöberg.
Ylva Johansson är inte heller nöjd med att utvecklingen av andelen lågutbildade långtidsarbetslösa som går över till studier.
– Om man är snäll kan man säga att den står still. Om man vill vara elak kan man säga att den sjunkit lite, trots de stora satsningar regeringen gjort.
Johansson pekar särskilt på att andelen arbetslösa korttidsutbildade nyanlända som går vidare till studier efter etableringsinsatserna är mindre än tre procent. Hon är även missnöjd med andelen som får jobb efter genomgången arbetsmarknadsutbildning.
Regeringen ska nu utse en överdirektör för att hjälpa Arbetsförmedlingen att förbättra resultatet. Samtidigt får statskontoret i uppdrag att granska hur Arbetsförmedlingen fungerar.
Arbetsmarknadsministern vill också se fler AF-kontor i utsatta områden och att kommunerna ska få större inflytande över insatser för arbetslösa. Ett problem är att många arbetsmarknadspolitiska stöd inte kan användas när det är kommunen som ordnar en insats för en arbetslös.
Flera av förslagen blir nu tilläggsdirektiv till en utredning som ska vara klar 2019. Utredaren ska även titta på om Arbetsförmedlingen kan läggas ned och ersättas med privata aktörer, till exempel trygghetsråden.
En skrotning av Arbetsförmedlingen har varit ett krav från Alliansen och SD.
Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson kallar Arbetsförmedlingen för en "dysfunktionell myndighet" och lägger ansvaret på regeringen.
– Regeringen har misslyckats med att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden, säger Svantesson, och pekar på att 23 000 långtidsarbetslösa står helt utan aktivitet.
I mars var 372 000 inskrivna som arbetslösa. Av dem tillhör cirka 70 procent utsatta grupper, som till exempel lågutbildade, nyanlända och funktionshindrade.
Fakta

Problem med avveckling av Fas 3

En stor del av problemet för Arbetsförmedlingen är att hantera avvecklingen av Fas 3, den sista delen i jobb- och utvecklingsgarantin. Där placerades tidigare personer som varit arbetslösa i minst 3-4 år.

Fas 3 har fått hård kritik för meningslös sysselsättning av arbetslösa och inför valet 2014 lovade S att tömma Fas 3.

När anvisningarna stoppades i februari 2016 var drygt 39 000 inskrivna i Fas 3 och nu har 31 000 lämnat programmet. Men bara knappt en fjärdedel har fått jobb med eller utan stöd.

I stället för Fas 3-aktiviteter var ambitionen från regeringens sida bland annat att erbjuda långtidsarbetslösa extratjänster eller utbildningsinsatser. Extratjänsterna handlar i huvudsak om subventionerade kommunala anställningar inom vård, skola och omsorg, som har visat sig svåra att få fram.

Fakta

Regeringens åtgärder i korthet

En överdirektör utses för Arbetsförmedlingen

Kommunerna får förbättrade möjligheter att medverka i arbetsmarknadspolitiken.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen ett uppdrag om att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i landet med fokus på utsatta stadsdelar och kommuner med långtidsarbetslöshet.

Regeringen avser i tilläggsdirektiv att ge Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att analysera och föreslå hur den statliga arbetsmarknadspolitiken ska samverka med arbetsgivare och branschorganisationer på regional och nationell nivå.

I ett tilläggsdirektiv ges Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsmarknadsutbildningarna bättre fyller sitt syfte.

Statskontoret får förnyat uppdrag att se över om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat.

Källa: Regeringen

Gå till toppen