Signerat

Tobias Lindberg: Dags att släppa in solen, MP.

Solceller på tak kan göras mer attraktivt.Bild: Fredrik Sandberg/TT
LUND.
Vad ska in? Sol och vind! Parollen från folkomröstningen om kärnkraften närmar sig fyrtioårsåldern, men ännu har solkraften knappt ens kommit in i statistiken. Medan vindkraften stod för 10 procent av elproduktionen i fjol var motsvarande andel för solkraft mindre än 1 procent.
Men kanske står solkraften likväl inför ett genombrott. Det blir allt billigare att installera solceller och tekniken förfinas hela tiden.
Sett till antal soltimmar är den södra delen av landet särskilt väl lämpad för solelproduktion. Så hur kan Skåne ta ett solenergisprång och bli en ledande region för egenproducerad solel?
Den frågan behandlades på måndagen vid seminariet "Solpanelen: Sol över Skåne"när Hållbarhetsveckan inleddes i Lund. De medverkande var eniga om att folk som satsar på solel oftast är väldigt intresserade av antingen miljö- eller teknikfrågor. De breda massorna lockas däremot inte av att investera i solcellspaneler, så som villkoren ser ut idag.
"Folk drömmer inte om det här. Har man pengar över så gör man någonting annat", konstaterade Jessica Wadin Lagerstedt, forskare vid LTH.
Men det är inte svårt att se möjligheter att göra solelen till ett mer attraktivt alternativ.
Visst går det att söka bidrag till solceller hos länsstyrelsen, men väntetiden för besked kan vara uppemot två år. Och för företag som vill satsa på en stor solcellsanläggning kan skattereglerna vara ett hinder. Det är inte heller på alla håll i landet som villaägare kan räkna med att få bygglov för solceller på tak.
Här finns mycket att göra politiskt och i synnerhet Miljöpartiet borde kunna uppbåda kraft. De gröna föddes trots allt just ur kärnkraftmotståndet och önskan om att satsa på förnybar energi. Vad vore då mer naturligt än att möta dalande opinionsstöd med att återgå till rötterna och lyfta frågan om solkraft?
Gå till toppen