Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Världen

Trumps inreseförbud i domstol - igen

Är president Trumps inreseförbud för människor från sex i huvudsak muslimska länder konstitutionsvidrigt? En appellationsdomstol i Seattle ska höra argument för och emot dekretet som stoppades av domstolar i mars.

Demonstrationer mot president Donald Trumps inreseförbud i Richmond i Virginia i förra veckan. Arkivbild.Bild: Steve Helber/AP/TT
Båda sidor har fått 30 minuter på sig att argumentera för sin sak. Mer specifikt handlar förhandlingen om huruvida de kommentarer som Donald Trump fällde innan han blev president – då han bland annat antydde att han ville förbjuda muslimer från att resa in i USA – väger så starkt att presidentordern bör förbjudas med hänvisning till grundlagens skrivningar om religionsfrihet och likhet inför lagen.
Dekretet i fråga är det andra från Trumps Vita huset. Till skillnad från det första, som också stoppades i domstol, är det nedbantat och befriat från referenser till religion. I sak förordar det ett 120-dagarsstopp för allt flyktingmottagande och en 90 dagar långt inreseförbud för personer från Libyen, Iran, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.
Regeringens företrädare kommer att ta fasta på att dekretet i sin nuvarande form är "religionsneutralt", enligt nyhetskanalen Fox News. Men delstaten Hawaiis representant, som fick dekretet hävt i hela landet i första instans, hävdar att presidenten visst försöker införa ett förbud för muslimer baserat på tron att de som bekänner sig till islam är farliga för USA.
Argumenten ska höras av en panel om tre federala domare, som alla tillsattes av demokraten Bill Clinton. Det är oklart när de kommer med utslag, men sannolikt lär ärendet överklagas till Högsta domstolen (HD).
Donald Trumps andra inreseförbud stoppades inte enbart av domstolen i Hawaii. Även en domare i Maryland hindrade det från att träda i kraft. Även det ärendet överklagades och förra veckan lyssnade 13 domare i en appellationsdomstol i Virginia på de båda sidornas argument. Något beslut har dock ännu inte fattats.
Det ärendet rör dock enbart dekretets inreseförbud, inte flyktingstoppet. Även Virginias utslag lär överklagas till HD, där den konservativa domaren Neil Gorsuch – utsedd av Donald Trump – nyligen börjat arbeta.
Fakta

Bakgrund: Presidentordern om inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen – i 90 dygn. Inga USA-visum skulle utfärdas i länderna under den tiden.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" (kristna, enligt Trump själv) skulle prioriteras. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare, tills presidenten beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA och ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för "extrem granskning" av människor från de utpekade länderna.

Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av James Robart, federal domare i Seattle.

Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret. Det presenterades den 6 mars. I den nya skrivningen var Irak undantaget från listan av länder med inreseförbud och undantag gjordes också för människor som redan har giltiga visum och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också.

Den nya ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades tillfälligt av domstolar i Hawaii och Maryland. Stoppet fastslogs av en domare i Hawaii den 29 mars. Besluten har överklagats.

Källa: Amerikanska medier

Gå till toppen