Huvudledare

Ledare: En myndighet får inte blocka i blindo.

Svenska Institutet, SI, en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet, tycks ha upphöjt godtycke till ledande princip.
I förra veckan blockerade SI resolut omkring 14 000 twitteranvändare som inte fick läsa, svara, kommentera – helt enkelt på något sätt interagera – med Sveriges officiella twitterkonto, @sweden. Kontot ägs och administreras av SI, som varje vecka väljer ut en ny svensk som får twittra för Sverige.
Under tisdagen kom lika plötsligt beskedet att blockeringen hävts. SI bad dem som spärrats "på ett felaktigt sätt" om ursäkt. Nu ska SI utreda "vad som gäller för blockeringar i förhållande till yttrandefrihet och myndighetsutövning".
Det hade varit bättre att tänka efter före.
På blocklistan fanns enligt SI, utöver cirka 2 000 rena spamkonton, konton som "ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och hbtq-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld".
Bland alla tusentals svartlistade konton finns utan tvekan åtskilliga som uppfyller SI:s kriterier. Men i den mycket blandade skara som spärrades fanns även riksdagsledamoten Jan Ericson (M), Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman, författaren Thomas Engström, krigskorrespondenten Magda Gad och Mats Skogkär, ledarskribent här på tidningen.
På vilka grunder dessa individer stämplas som personer som systematiskt hatar, hetsar och hotar – lika allvarliga som märkliga anklagelser – är oklart. Den som anser sig ha blivit blockad av misstag förväntas bevisa sin oskuld, det vill säga höra av sig till SI och redogöra för varför de "tror" att de spärrats utan grund. En Kafkaartad situation när SI aldrig har motiverat sitt beslut till att börja med.
De som svartlistats behöver inte ens ha varit i kontakt med Sverigekontot. Många, kanske majoriteten, har blockerats "förebyggande".
Frågan är principiellt viktig. En myndighet måste ha stöd i lagar och förordningar för sina beslut. Här tog SI helt sonika över en lista som sammanställts av en privatperson.
Lika lite får en myndighet godtyckligt inskränka människors yttrandefrihet. Om någon hindras från att interagera med Sveriges officiella twitterkonto, dessutom på grundval av vad man eventuellt, eventuellt, kan tänkas uttrycka, är det svårt att inte se det som en sådan begränsning.
En myndighet kan inte vägra att svara på brev eller telefonsamtal från en enskild medborgare med hänvisning till att denne är otrevlig eller hotfull. Om en myndighet använder sociala medier – exempelvis Twitter – som officiell kanal, är det svårt att se varför inte samma principer ska gälla där.
Listan väcker också obehagliga associationer till olaga åsiktsregistrering. Att det funnits en politisk aspekt vid urvalet av blockerade konton är svårt att komma ifrån.
Svenska Institutets agerande måste granskas närmare. Ett ärende för såväl Justitieombudsmannen som Datainspektionen.
Gå till toppen