Familj

Minnesord om Carl-Johan Cosmo

F d hovrättslagmannen Carl-Johan Cosmo, Malmö, har som tidigare meddelats avlidit. Hans närmaste är hustrun Ingrid samt barnen Charlotte, Johan, Henrik och Fredrik med familjer.

Carl-Johan Cosmo föddes 1925 och växte upp i Osby. Han tog jur. kand.-examen i Lund 1950. Efter notarietjänstgöring i Vetlanda började han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1960 och hovrättsråd 1973. Han var delaktig i inrättandet av Brottsförebyggande rådet och blev dess förste chef. 1976 utnämndes han till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och var kvar i den befattningen fram till sin pensionering 1992.
Carl-Johan Cosmo var en mycket skicklig jurist och en god domare. Han var vänlig och empatisk och vinnlade sig om att de som agerade inför domstolen bemöttes på ett korrekt sätt och med respekt för människovärdet. Han ledde förhandlingar med fast hand och i rättssalen skapade han som ordförande en lugn och avspänd stämning. Han var också besjälad av att domstolen skulle komma fram till rättvisa och väl motiverade domar.
Carl-Johan Cosmo var även intresserad av att på olika sätt skapa förutsättningar för att det dagliga arbetet i hovrätten skulle kunna rationaliseras. Han var framsynt och tänkte sig den nya tekniken som en viktig del i det processuella förfarandet och han var drivande när hovrätten under 1980-talet tog de första stegen mot en datorisering av verksamheten.
Som chef var han mycket mån om sin personal. Han var prestigelös. För honom var det ståndpunkterna som sådana var det viktiga, inte vem som framförde dem. Han såg varje enskild medarbetare och ansträngde sig för att alla skulle känna sig hemma och vara en aktiv del i gemenskapen.
Han hade lätt för att skratta och det var helt enkelt roligt att arbeta på hans avdelning. Samtidigt kunde han vara lite otålig. Han ville att mål som skulle föredras färdigställdes så fort som möjligt och den som höll på att förbereda en föredragning kunde någon gång tycka att det hade varit bra med lite mer tid för inläsningen än vad Carl-Johan Cosmo ansåg behövas. Han ledde verksamheten med ett stort inslag av värme och han var ett föredöme för sina medarbetare.
En stor del av sitt yrkesverksamma liv ägnade Carl-Johan Cosmo också åt lagstiftningsarbete, där han gjorde betydande insatser inte minst på det straffrättsliga området.
Under åren 1978-1987 var han ordförande i Fängelsestraffkommittén som förberedde bland annat införandet av nya regler för påföljdsbestämning. Som kommittéordförande var Carl-Johan Cosmo drivande och initiativrik och mån om att utredningsförslagen skulle vara väl underbyggda. Han hade en mycket god förmåga att samverka med de som på olika sätt deltog i kommittéarbetet, inte minst de parlamentariskt tillsatta ledamöterna. Därigenom beredde han marken för den fortsatta lagstiftningsprocessen på bästa sätt.
Carl-Johan Cosmo hade också ett genuint sportintresse. Han var en framstående tennisspelare och verkade också under många år som skiljeman inom Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Golfförbundet.
Carl-Johan Cosmos liv blev långt och mycket rikt. Han lever kvar i varmt minne.
Martin Borgeke
Trygve Hellners
Lennart Svensäter
Gå till toppen