Familj

Minnesord om Torvald Rundcrantz

Specialisttandläkare i Oral protetik Torvald Rundcrantz, Höllviken, har avlidit i en ålder av 84 år. Närmast anhöriga är

I tjugotvå år var han ordförande i Tylösandskommittén inom Svensk Förening för Oral Protetik.
Torvald föddes i Göteborg men växte upp i Limhamn. Han utbildade sig till tandläkare 1958, arbetade huvudsakligen inom privat verksamhet och startade Slottsstadens Tandläkargrupp. Parallellt tjänstgjorde han som lärare vid institutionerna för klinisk bettfysiologi respektive oral protetik vid Tandläkarhögskolan i Malmö.
Torvald var en god pedagog och under 1970-talet skapade han med sin bror Torgil ett omfattade bildmaterial, i en av den tidens modernaste undervisningsform, diabildserier, som visade olika kliniska moment. Han erhöll specialistkompetens i oral protetik 1981, arbetade som övertandläkare i Halmstad och senare Helsingborg till pensioneringen 1997.
Torvald gifte sig 1955 och fick tre barn i sitt första äktenskap. Sedan 1990-talet bodde han i Ljunghusen med hustru Ulla, ägnade sig på fritiden åt trädgårdsarbete och golfspel och var synnerligen vänsäll med stor vänkrets. Han var även mycket aktiv inom Lunds Studentsångarförening in till 1980-talet, medlem av Lilla Kören och deltog i körens 1 maj-konsert in på 2000-talet.
Den idag väl etablerade metoden att ersätta förlorade tänder med implantat, var under 1980-talet både oprövad och kontroversiell. Kunskapstörsten och diskussionslusten var stor inom tandläkarkåren men det fanns då ingen möjlighet att bilda digitala forum och nätverk.
Torvald skapade därför 1984 det första mötet för specialisttandläkare för att utbyta erfarenheter och utvecklas inom ”Käkbensförankrad protetik”. Mötet ägde rum i Tylösand med 28 entusiastiska, vetgiriga kolleger, blev en succé och ett årligen återkommande, ständigt växande event, som fick namnet Tylösandsdagarna.
Framgången berodde helt på Torvalds engagemang och förmåga att samla framstående internationella och nationella föreläsare med den senaste kunskapen om teknik, material, biologi, estetik och etik. Forskning, trender och framtid i en sprakande kavalkad. Han förstod även att ett lyckat möte med fördel kunde toppas med inspirationsföreläsare som gav spännande inblickar i livet utanför munhålan. Dentalutställning, golf, konst, måltider, musik blev andra uppskattade inslag.
I tjugotvå år var han ordförande i Tylösandskommittén inom Svensk Förening för Oral Protetik.
Tylösandsdagarna, som årligen samlar 200-300 deltagare, är idag den främsta kongressen för oral protetik i Sverige och den ideala platsen för allmäntandläkare och team att möta specialister, tandtekniker och industri. För dessa insatser blev Torvald 1997 utsedd till hedersmedlem i Svensk Förening för Oral Protetik.
I september samlas vi till det 33:e mötet med stor saknad efter Torvald men också med stor värme och tacksamhet för hans drivkraft att utveckla oss med en aldrig sinande glädje och framåtanda.
INGRID COLLIN BAGEWITZ
för Tylösandskommittén
Svensk Förening för Oral Protetik
Gå till toppen