Signerat

Tobias Lindberg: Tobias Lindberg: Bara glansbilder, regeringen.

Magdalena Andersson har sin egen bild av läget.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Kritiken var stenhård mot regeringens val att försvaga statsfinanserna i en högkonjunktur. "Detta är uppseendeväckande", skrev Finanspolitiska rådet i en rapport som presenterades i måndags.
Ordföranden, ekonomiprofessor Harry Flam, förklarade rådets synpunkter i SVT:s Aktuellt. I längden äventyras förtroendet för det finanspolitiska ramverket, påpekade han. Flam talade också om den orimligt höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda. Regeringen har med begränsad framgång prövat utbildning och olika typer av subventionerade jobb. Nu är det dags att försöka med enkla jobb med lägre löner än dagens minimilöner, menade han.
Finansminister Magdalena Andersson (S) gav inga egentliga svar, utan kontrade istället med en egen bild av läget. Regeringen för en stram finanspolitik, hävdade hon och hänvisade till att underskott vänts till överskott under mandatperioden.
Sedan finansministern även rundat frågan om enkla jobb undrade tv-reportern om regeringen inte borde göra något mer för att få fler utomeuropeiskt födda i arbete. "Absolut", svarade Andersson – och hänvisade till utbildningssatsningar och subventionerade jobb.
Som om kritiken saknade all relevans.
Viljan att framhärda med en egen verklighetsbild var lika tydlig i en intervju i tisdagens DN. Inrikesminister Anders Ygeman (S) frågades ut med anledning av tidningens granskning av vilka som ligger bakom vågen av skottdåd på senare år.
I en kartläggning av hundra personer som gripits efter väpnade uppgörelser fann DN:s reporter Lasse Wierup att de ofta är i tjugoårsåldern och bor kvar hemma, men sällan tillhör etablerade kriminella gäng eller har kopplingar till vinstdrivande organiserad brottslighet. Det motsäger den problembeskrivning som kommer från Rosenbad. Men Ygeman sade sig ändå inte tro att regeringen skulle ha missbedömt gärningsmännen.
"Det är klart att det finns en organisationsgrad i den här verksamheten", svarade han på en rak fråga.
Inrikesministern stod också fast vid att alla som köper varor och tjänster svart gynnar organiserad brottslighet och på så vis är delansvariga för skottdåden. Att kriminologer tillbakavisar den bilden fick honom inte att tveka.
"Drar man undan den ekonomiska vinningen så försvinner ganska mycket av brottsligheten", sade Ygeman.
Han visade sig därmed lika ointresserad av diskussion som Andersson – trots relevant kritik, grundad på forskning.
Samma tendens kunde anas under fjolårets offentliga samtal om svenska museers framtid. Efter tecken på politisering av deras verksamheter rasade under hösten en av de största kulturdebatterna i modern tid. Men när kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) i december presenterade en lagrådsremiss för ny kulturarvspolitik lade hon ut texten om självständigheten för museerna – som om den varit prioriterad hela tiden.
Stimulanspolitik kallas för åtstramningspolitik. Tjugoåriga smålangare som bor hemma hos mamma beskrivs som organiserade tungt kriminella. Och museer politiseras medan ansvarig minister lägger ut texten om deras oberoende.
Kanske är det symtomatiskt – för en svag regering kan verklighetsbilden vara enklare att ändra än politiken. Men det gör inte strategin mer hedervärd.
Gå till toppen