Lund

Politisk splittring om ny skoldirektör – processen kan starta om

Vem ska bli chef för den nya barn- och skolförvaltningen i Lund? En av de två kandidaterna har hoppat av – och nu kommer kanske rekryteringsprocessen att starta om från början.

Vid årsskiftet ska Lunds två barn- och skolförvaltningar slås ihop till en stor enhet, med en enda skoldirektör. Vem som ska leda den nya förvaltningen är dock inte bestämt.
Politikerna har tidigare beslutat att rekryteringen ska ske internt. Tidigt stod det klart att posten skulle gå till en av de två nuvarande skoldirektörerna: Mats Jönsson, chef för barn- och skolförvaltning Lunds stad, och Ann-Britt Wall Berséus, chef för barn- och skolförvaltning Lund Öster.
Men vem av dem ska man välja? Nu kan Sydsvenskan avslöja att frågan har splittrat politikerna i rekryteringsgruppen.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) har hållit fast vid Mats Jönsson. De övriga – Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V) och Inga-Kerstin Eriksson (C) – har förespråkat Ann-Britt Wall Berséus.
Låsningen har lett till att man kallat in en extern konsult, som konstaterat att båda kandidaterna är lämpliga men att det väger över något till Mats Jönssons fördel.
På kommunstyrelsemötet i början av maj var tanken att man skulle klubba ett namn, men ärendet ströks. Före mötet hade Ann-Britt Wall Berséus oväntat meddelat att hon hoppar av.
Till Sydsvenskan bekräftar Wall Berséus att hon "inte längre står till förfogande för uppdrag som förvaltningschef i den nya organisationen". Av personliga skäl avstår hon från att ge några övriga kommentarer.
I måndags diskuterade rekryteringsgruppen frågan igen. Nu framfördes förslaget att man skulle starta om rekryteringsprocessen – och öppna för externa kandidater.
Detta förslag stöddes av de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, medan Miljöpartiets Emma Berginger – nu när Wall Berséus hoppat av – anslöt sig till S-förslaget att utse Mats Jönsson.
Frågan återkommer vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte på måndag.
På tisdag är det tänkt att kommunstyrelsen ska fatta beslut om vem som blir ny skoldirektör. Men eftersom de borgerliga och V vill ha en ny rekrytering tyder mycket på att processen startar om igen.
Det avgörande blir hur Sverigedemokraterna och Förnyalund – som hittills inte varit inblandade i rekryteringen – ställer sig. Röstar både SD och FNL med S och MP blir Mats Jönsson ny chef. Om någon av dem istället vill ha en ny process – ja, då blir det så.
De fem politikerna i rekryteringsgruppen är försiktiga i sina kommentarer.
Inga-Kerstin Eriksson (C).Bild: Ingemar D Kristiansen
– Det är en process igång och det ska tas ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag och på kommunstyrelsen på tisdag. Fram till dess vill jag inte uttala mig, säger Inga-Kerstin Eriksson (C).
Hanna Gunnarsson (V).Bild: Ingemar D Kristiansen
Hanna Gunnarsson (V):
– Det här gäller en personfråga. Därför vill jag inte säga så mycket om just själva personfrågan. Men processen har inte varit så bra. Det kan man konstatera utan att överdriva. Vi borde ha gjort det på ett annat sätt.
Hur?
– Det har varit annorlunda jämfört med när vi brukar rekrytera förvaltningschefer. Vi brukar ju utlysa tjänster och intervjua olika kandidater. Det borde vi kanske ha gjort i den här processen också.
Christer Wallin (M).Bild: Ingemar D Kristiansen
Christer Wallin (M):
– Jag har ända från första dagen sagt att jag vill ha en extern rekrytering, även om processen visat att bägge skulle klara av det här jobbet.
– Jag ville bland annat ha en extern rekrytering för att våra interna sökande skulle få mäta sig med sina kollegor i branschen. För övrigt vill jag inte säga så mycket.
Emma Berginger (MP).Bild: Ingemar D Kristiansen
Emma Berginger (MP) anser det vara väldigt olyckligt att processen tagit så lång tid.
– Det är också olyckligt om det skulle vara så, när vi nu ändå haft två kompetenta kandidater, att vi inte kan rekrytera någon av dem och därmed bryter processen.
Anders Almgren (S).Bild: Ingemar D Kristiansen
Anders Almgren (S):
– Min inställning är att bägge kandidaterna är lämpliga för uppdraget. Sedan stämmer det att jag tycker att det väger över något för Mats Jönsson. Men även Ann-Britt är en ytterst lämplig kandidat, säger han.
Han menar att det är viktigt att få klart med en ny skoldirektör under hösten.
– Det är olyckligt att det har blivit så här. Hela skolorganisationen ska vara på plats i höst och hela internbudgetarbetet för nästa år måste vara klart i höst, säger han.
Almgren säger att han nu försöker nu sy ihop en lösning före tisdagens kommunstyrelsemöte.
– Vi för nu samtal om att hitta en möjlig lösning. Jag vill inte gå händelserna i förväg eller gå in i en ofruktbar argumentation om vad som har hänt och inte hänt.
Läs alla artiklar om: Lunds nya skolchef
Gå till toppen