Malmö

De 500 hyrcyklarna i Malmö är olagliga

Malmö kommun gjorde en grov blunder när man lät bolaget Clear Channel sköta stadens hyrcyklar. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom som kan kosta kommunen mångmiljonbelopp.
"Att häva avtalet torde tveklöst få negativa konsekvenser för kommunen", heter det i domen.

Ola Klingenborg, vd för Clear Channel, med en av de femhundra hyrcyklar som numera ingår i hyrcykelsystemet "Malmö by bike".
Det var i juni 2015 som Malmös dåvarande gatudirektör beslöt sig för att teckna avtal med Clear Channel Sverige om ett heltäckande hyrcykelsystem för kommunen.
Beslutet överklagades omedelbart av JC Decaux, ett konkurrerande företag, som ansåg att Malmö stad medvetet hade brutit mot kommunallagen genom att direktupphandla hyrcykeltjänsten. Enligt överklagandet borde kommunen ha valt ut det bolag som lämnat lägst bud i en öppen upphandling.
"Avtalet med Clear Channel är att betrakta som en otillåten direktupphandling", hävdade JC Decaux.
Likväl gick Malmö kommun vidare och lät Clear Channel ta hand om "Malmö by bike" och de 45 hyrcykelstationer som i mars 2016 sattes upp på olika platser i staden till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Den 14 maj i fjol inleddes cykeluthyrningen.
Clear Channel fick som Malmö stads entreprenör finansiera, äga och driva hyrcykelsystemet i utbyte mot reklamytor i staden.
Enligt kommunens jurister fanns det inga praktiska möjligheter för kommunen att frigöra sig från det avtal som man hade ingått med cykeluthyrningsbolaget.
"Principen att ingångna avtal ska hållas gäller även kommuners avtal", framhöll kommunen.
Förvaltningsrätten fattade redan i februari 2016 ett beslut om att Malmö kommun på något sätt borde rätta de felaktigheter som gjorts, till exempel genom att börja om hela upphandlingsprocessen och betala skadestånd till Clear Channel.
I den nya domen slår Förvaltningsrätten fast att det saknas ett legalt bindande avtal kring hyrcyklarna och att det avtal som kommunen gjort med Clear Channel är att betrakta som en otillåten direktupphandling.
"Ett skadeståndskrav från Clear Channel är inget hinder för att rättelse sker", heter det i domen som en gång för alla slår fast att Malmö kommun måste upphäva det beslut som hyrcykelverksamheten vilar på.
Domen kan bli väldigt dyr för Malmö stad. JC Decaux har tidigare krävt Malmö kommun på ett skadestånd på 54 miljoner kronor för att man åsidosattes i upphandlingen. Om Malmö istället väljer att åsidosätta Clear Channel kan ett liknande skadeståndskrav komma därifrån.
Dessa omständigheter är dock ingenting som påverkar Förvaltningsrätten i dess domslut. Rätten resonerar i stället kring Malmö kommuns goda ekonomiska förutsättningar att betala eventuella ersättningskrav.
"Malmö kommuns storlek i sig torde innebära större möjligheter att hantera de ekonomiska följderna av en återgång i jämförelse med en mindre kommun", skriver Förvaltningsrätten.
Malmö kommun har nu tre veckor på sig att överklaga domen till kammarrätten i Göteborg. Tills vidare fortsätter hyrcykelverksamheten i Malmö som vanligt. Det finns planer på att bygga ut hyrcykelsystemet till 100 stationer med 1 000 cyklar runtom i staden.
Malmö kommun har ännu inte hunnit sätta sig in i domen.
– Den har nyss kommit. Vi har ännu inte hunnit analysera den, säger Annika Abrahamson, kommunikationschef på Gatukontoret.
Gå till toppen