Lund

IVO kritiserar läkare efter borttagen äggledare

En kvinna som drabbades av utomkvedshavandeskap tvingades operera bort högra äggledaren. Men läkaren missade tvillingen i andra äggledaren, som även den fick opereras bort.

Under den första operationen fanns det inga tecken på att båda äggledarna skulle vara drabbade, men läkaren ordinerade ändå kvinnan att lämna ett uppföljande blodprov. Detta skulle visa om kvinnan behövde uppföljande vård eller inte.
Kvinnan fick dock aldrig något svar på blodprovet, trots att resultatet var avvikande. Fem veckor senare fick hon akut operera bort även den vänstra äggledaren, då läkaren missat att kvinnan var gravid med tvillingar och drabbats av dubbelt utomkvedshavandeskap.
Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som menar att blodprovssvaren hade kunnat ge misstanke om fortsatt graviditet. IVO kan dock inte säga om den vänstra äggledaren skulle kunna räddats även om utomkvedshavandeskapet upptäckts tidigare.
Den kritiserade läkaren är medveten om att blodproven borde följts upp och menar att den stora arbetsbördan lett till missen.
Gå till toppen