Lund

Källby slog ut Höjedal – nytt stadsdelsnamn klubbat

Varken Höjedal eller Fabriksstaden gick igenom när byggnadsnämnden skulle ta beslut om de nya stadsdelsnamnen. Källby klubbades för sydvästra Lund. Området vid Öresundsvägen får vänta på sitt nya namn.

När Källby avloppsreningsverk försvinner växer en ny stadsdel upp kring den nya pågatågsstationen vid värmeverket på Klostergården. Och nu är det klart att stadsdelen också ska heta Källby.Bild: Ingemar D Kristiansen
Under sitt sammanträde på torsdagen skulle byggnadsnämnden ta beslut om namn på Lunds nya stadsdelar. Kommunens namngrupp hade efter sin sållning av omkring 230 förslag kommit fram till att den kommande stadsdelen vid Öresundsvägen skulle heta Fabriksstaden, och att området som ska växa fram vid den nya pågatågsstationen i sydvästra Lund skulle ges namnet Höjedal.
Läs mer:Så kan de heta – namnen klara för Lunds nya stadsdelar
Men politikerna tyckte annorlunda. Efter ett yrkande från alliansen och diskussion och votering klubbades istället namnet Källby, ett förslag som namngruppen också lyft fram som ett utmärkt alternativ till Höjedal.
–Jag hade varit beredd att ta Höjedal men köper Källby fullt ut. Det är ett namn med anknytning till platsen som många Lundabor föreslog, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) som gärna bjuder in Lundaborna i liknande namnprocesser igen.
Majoriteten i byggnadsnämnden ville även ha ett annat namn än Fabriksstaden för området kring Öresundsvägen.
– "Staden" blir konstigt eftersom stadsdelen är en del av staden. Det lät lite tråkigt och det är inte säkert att man vill flytta in i en stadsdel som heter något med "fabrik", säger Björn Abelson.
För den stadsdelen hade namngruppen lyft fram Öresundsvången och Västerbro som utmärkta alternativa namn och nämnden ska nu ta in kompletterande underlag kring dem.
Byggnadsnämnden återupptar frågan om nytt namn för området vid Öresundsvägen vid nästa möte den 8 juni.
Gå till toppen