Lund

L sparar mer än de rödgröna – men satsar på skolan

Lite tuffare besparingar än de rödgröna – men ändå ganska likt. Så ser Liberalernas budgetförslag ut. På skolans område satsar L dock mer än styret och vill ge alla pedagoger i kommunen ett eget fortbildningskonto.

Philip Sandberg är Liberalernas oppositionsråd.Bild: Ingemar D Kristiansen
Lunds kommuns tuffa ekonomiska läge gjorde att de styrande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet förra veckan lade ett budgetförslag där samtliga nämnder måste spara varje år de kommande åren. Skatten hålls dock oförändrad av S och MP.
Liberalerna, Lunds näst största oppositionsparti, lägger en budget som i grunden liknar det rödgröna förslaget – ingen skattehöjning, men besparingar i alla nämnder. Viktiga skillnader finns dock: L vill exempelvis skära ner mer än de rödgröna på vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, men något mindre på byggnadsnämnden.
Liberalerna väljer också, sin vana trogen, att lägga in ett flertal – i ekonomiska termer ofta små – satsningar, där pengar riktas direkt till en viss verksamhet.
En nyhet är ett förslag om att alla lärare, förskollärare och andra pedagoger i kommunen ska få ett individuellt fortbildningskonto där det sätts in 1 200 kronor varje år.
– Här ska man ha stor frihet att själv välja vilken kompetensutvecklingsinsats man vill ta del av, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).
L vill också ha två kommunala ordningsvakter: en vid Lund C och en på Norra Fäladen, där polisens trygghetsundersökning visat att känslan av otrygghet ökat. Partiet avsätter även pengar till att kartlägga och sätta in insatser mot hedersrelaterat förtryck.
Andra satsningar handlar om att förhindra nedläggningar. Här finns riktade medel till Stångby bibliotek, till Håstad skola och till 4H-gårdarna – alltså pengar som ska förhindra att verksamheterna avvecklas när kommunen måste spara.
Partiet har redan tidigare i vår lanserat förslag som att volontärer ska ta med Lunds äldre på restaurang för att motverka undernäring och att varje större by i kommunen ska få en pott pengar som ska fördelas av byns medborgarcenter.
En musikcheck ska införas, om L får som de vill, medan det ska bli inträde på Konsthallen. Ett annat förslag som känns igen från tidigare år är att resan till fastighetsmässan Mipim slopas.
Köp av bostadsrätter till nyanlända och andra behövande säger L nej till. Dessutom slopar partiet miljöanslaget och stryker planerna på att göra Folkparken till ett kulturhus.
Liberalernas budget slutar på plus 107 miljoner kronor, något under det finansiella målet på 124 miljoner kronor, men klart högre än de rödgrönas 36 miljoner kronor.
– Mitt under brinnande högkonjunktur kan man inte ha resultat som hamnar med näsan precis ovanför vattenytan, utan någon som helst buffert och där man inte kan finansiera de egna investeringarna i någon större utsträckning, säger Philip Sandberg.
Huvudanledningen till att L-resultatet är bättre än det rödgröna är att Liberalerna vill plocka ut mer pengar från de kommunala bolagens vinst: 30 miljoner kronor från energibolaget Kraftringen, 20 miljoner kronor från bostadsbolaget LKF och 1 miljon kronor från parkeringsbolaget LKP.
– Det är tre bolag som har välskött ekonomi och goda vinster. Vi är mitt i en högkonjunktur och vi ser att de kan vara med och bidra till vår kassa i och med att det är alla Lundabor som äger bolagen, säger Philip Sandberg.
Läs alla artiklar om: Lunds kommuns budget för 2018
Gå till toppen