Lund

Massiv kritik mot rekryteringen av ny skolchef

Nu kommer bred kritik mot hur rekryteringen av ny skolchef sköts och försenats.
Hela skolkontoret Lunds stad står bakom en ny skrivelse till kommunstyrelsen, dit också skolområdescheferna har skickat ett gemensamt brev.

Även skolledare på norr och Lunds stads förskolechefer har sänt kritiska inlagor. Och Lärarförbundets ordförande kommer med skarpa synpunkter på processen.
Bild: Roald Berit
Som Sydsvenskan berättade i går har politikergruppen som sköter tillsättningen av den nya skolchefen just föreslagit att hela rekryteringsprocessen ska tas om och bli öppen.
Ända sedan i höstas har annars inriktningen varit att välja en en intern kandidat: någon av skolcheferna i Lunds stad och Lund öster.
I ett brev till kommunstyrelsen skriver samtliga medarbetare på Lunds stads skolkontor: "Vi vill framföra skarp kritik mot hur rekryteringsprocessen hanterats och vad detta medfört för barn- och skolförvaltningarnas nuvarande förvaltningschefer".
Sydsvenskan ställde på fredagen en rad frågor till brevskrivarna och fick ett kollektivt skrivet svar, där medarbetarna uttrycker stor frustration och besvikelse över att rekryteringsprocessen ändras.
Liksom många andra av dem som nu skrivit till kommunstyrelsen uttrycker skolkontorets folk ett starkt stöd för Mats Jönsson, skolchef i Lunds stad.
Men skolkontorets personal oroas också över "en överhängande risk att medarbetare på skolkontoret söker sig till andra tjänster" om rekryteringsprocessen drar ut på tiden. Osäkerheten och oron som alltid finns inför stora organisationsförändringar riskerar enligt personalen att bli än större nu.
En ny stor, kommunövergripande skolförvaltning ska vara klar att gå igång den 1 januari 2018. Skolkontorets personal betonar att det just därför är extra viktigt att en stark ledare kommer på plats så fort som möjligt.
Personalen ifrågasätter att man inte fått delta i rekryteringsprocessen och skriver "att låta detta beslut bli en politisk stridsfråga är inte att ta hänsyn till verksamheten". Man påpekar också att behandlingen av de två nuvarande skoldirektörerna inte är moraliskt försvarbar.
Per Måsbäck, ordförande för Lärarförbundet i Lund, skräder inte heller orden.
– Vi har hela tiden sagt att processen måste gå relativt fort, säger han till Sydsvenskan.
– Ett stort jobb ska göras, två olika förvaltningskulturer ska smälta samman till en fungerande enhet, i helt nya lokaler. Och planen var att allt skulle vara klart nu i mars. Den nya stora förvaltningen har i budgetförslaget som ligger en 1,5-procentig effektivisering på sig. Vem ska sköta den? Det är svårt för dagens två förvaltningar att nu göra besparingar var för sig, när de den 1 januari ska bli en.
Per Måsbäck kritiserar att rekryteringsgruppen i april plötsligt bestämde att de två interna kandidaterna skulle testas under en heldag.
– Bägge har jobbat länge Lund, man vet vilka de är och det kan inte finnas många lik i garderoben. Nu är vi i princip inne i sommaren och det som ska bli kommunens största förvaltning har ingen chef.
Inför den senaste tillsättningen av kommundirektör i Lund skrev fackförbundet Visions ordförande och Måsbäck gemensamt att den nya kommundirektören borde bli chef över alla förvaltningscheferna, vilket nu politikerna är.
Så blev det inte. Men då skulle kommundirektören ha kunnat sköta skolchefsprocessen med sin HR-avdelning utan politisk inblandning.
– Det känns som om man nu hamnat i politiska överväganden, partipolitik, och inte lyckats enas, säger Per Måsbäck.
Läs alla artiklar om: Lunds nya skolchef
Gå till toppen