Malmö

Stora hälsoskillnader mellan Malmös stadsdelar

Invånare i Malmös yttre områden löper betydligt större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än de som bor i Innerstan. Resultaten kommer från Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning någonsin.

Under fredagen presenterades första resultaten från forskningsprojektet SCAPIS, där 30 000 svenskar i åldrarna 50 till 64 år ingår. Hjärt-lungfonden bygger med projektet upp en stor medicinsk kunskapsbank, och redovisar nu statistik om fetma, rökning och blodtryck i Malmös olika områden.
– Vi har gjort omfattande undersökningar på 5000 Malmöbor. Ungefär hälften av alla som har blivit inbjudna har deltagit, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi på Lunds Universitet och ansvarig för SCAPIS-studien.
I Malmö finns stora skillnader mellan stadsdelarna. Var tredje person i Rosengård har en övervikt så stor att den klassas som fetma och var fjärde Rosengårdsbo röker. Även i Fosie är närmare var tredje person överviktig och var fjärde person röker, jämfört med Limhamn där tolv procent är överviktiga och var tionde invånare är rökare. Resultaten visar även att invånare i Rosengård löper 50 procents större risk än Limhamnsborna att drabbas av plack i halskärlen – något som är en vanlig orsak till stroke.
– Vad vi kan se är att män är överviktiga i högre utsträckning än kvinnor. Men när det gäller fetma ligger båda könen på samma nivå. Nära 50 procent av deltagarna var överviktiga, men det skiljer sig ganska mycket mellan stadsdelarna, säger Margaretha Persson, docent och enhetschef för kliniska forskningsenheten på Sus.
Sett till resultaten, hur mår egentligen Malmöborna?
– Det var mycket större skillnader mellan stadsdelarna än vad vi hade trott. Vi måste fortsätta att forska inom detta och ta reda på varför det ser ut så. Det är inte säkert att det är så enkelt att det bara går att förklara med rökning och övervikt. Men som svar på din fråga så beror det på var man bor, säger Gunnar Engström.
– Det hjälper ju såklart inte att man bara flyttar, för man flyttar ju med den livsstilen man har. Det är mycket socioekonomi som spelar in, så som utbildning och vilka möjligheter man har att leva ett bra liv, säger Margaretha Persson.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Gunnar Engström, professor institutionen för knliniska vetenskaper, Margaretha Persson, docent enhetschef för kliniska forskningsenheten.Bild: My Östh Gustafsson
En sak som tydligt går att se är att sedan många år tillbaka så har rökning minskat drastiskt. Det beror till stor del på att det genom folkhälsoarbete har informerats om riskerna med rökning. Genom att informera om resultaten tror Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, Kristina Sparreljung, att samhället kommer ha stor hjälp av vad SCAPIS kommit fram till.
– Denna forskning kan hjälpa politiker att fatta rätt typ av beslut, till exempel hur man ska jobba i olika områden. Vi tror och hoppas att detta blir mycket användningsbart i samhället, säger Kristina Sparreljung.
– I och med resultaten vi har fått fram kan man rikta hjälpen rätt. Det är till exempel inte lönt att ha en rökavvänjning i Limhamn, utan den ska man ha i Fosie, säger Margaretha Persson.
I samband med att resultaten presenterades under fredagen har Malmöborna kunnat testa blodtrycket gratis på Centralen. Sedan klockan nio på morgonen har Lisbeth Fröid från Lloyds apotek funnits till hands för de som vill göra en liten hälsokoll.
– Det har varit ungefär femton i timmen som stannar. Många är nyfikna och har en liten stund mellan tågen och vill då få reda på sitt blodtryck, säger Lisbeth Fröidh.
Vilka siffror är bra?
– Om det ligger 130 genom 80 är det jättebra. 140 genom 90 är väl också ganska bra. Men när man står såhär som vi gör nu så blir det ju ofta lite högre eftersom man inte får sitta ner och vänta. Många har sprungit mellan tåg eller precis druckit kaffe.
Hur tycker du att Malmöborna mår efter att ha mätt blodtrycket på flera av dem?
– Bra, ganska bra. Det har inte varit några katastrofalt höga värden, utan det har legat på normal nivå till lite högt, men det är nog för att de är stressade och på väg någonstans.
Annica Belfrage och Peter Rosvall får blodtrycket mätt på Malmö central.Bild: My Östh Gustafsson
En som passade på att ta blodtrycket var Annica Belfrage som bor i Lund:
– Jag hade bra blodtryck. Jag kände nog av att jag var lite stressad, men annars var det bra. Det här tycker jag var hur bra som helst, de borde ha det här på apoteken jämt så att det är lättillgängligt att ta blodtrycket.
I stolen bredvid satt Peter Rosvall som på språng till ett möte tog sig tid att kolla upp blodtrycket.
– Jag har redan glömt vad de sa att det var, men det var bra i alla fall. Lite väl hög vilopuls kanske, men jag är ju på väg så jag skyller på det, säger Peter Rosvall.
Hjärt-Lungfonden kommer att finnas på plats på Malmö central till klockan 19 och mäta blodtrycket på alla som vill.
Gå till toppen