Lund

Topptjänstemän: dyraste satsningen på Stadshallen inte ansvarsfull

Det dröjer innan p-garaget under Stadshallen omvandlas till spännande mötesplatser. Dyraste ombyggnadsalternativet anses inte försvarbart – just nu. Det anser höga tjänstemän som råder politikerna att välja en medelväg.

Stadshallens framtid avgörs snart.Bild: Kalle Kniivilä
På tisdag ska kommunstyrelsen ta ställning till förslagen på ombyggnad och utnyttjande av Stadshallen.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, S, ville satsa på det dyraste alternativet när Sydsvenskan intervjuade honom i februari. Det har också utretts.
I veckan kom kommundirektören Anette Henriksson och servicedirektören Pål Svensson i en tjänsteskrivelse med kommunkontorets förslag till beslut: en billigare lösning. Exempel på argument är exempelvis ”påtagliga utmaningar”, ett ”ekonomiskt risktagande” i en ansträngd tid och personal som behövs för andra prioriterade projekt.
Tjänstemännen säger så här om ”att forcera fram” det dyraste alternativet: ”inte ett ansvarsfullt hushållande med kommunens resurser”.
Nu verkar Anders Almgren vara nöjd med att Stadshallen förvandlas etappvis och kallar den troliga förändringen från det han tidigare förespråkade som ”marginell”.
– Vi tar höjd för framtiden, säger han, ska resonera om saken och förutspår att det kan behövas ett förtydligande av beslutet så att en inriktning att gå vidare framgår.
Kommunstyrelsens ordförande, Anders Almgren, S.Bild: Ingemar D Kristiansen
Lösningen som tjänstemännen förespråkar betyder att Stadshallen får café/restaurang och att byggnaden ska hyras ut för möten, konferenser och olika evenemang.
Oppositionsrådet Christer Wallin, M, vill inte föregå fullmäktigegruppens diskussion, men uttrycker kritik på flera punkter. Han ifrågasätter bland annat det kloka i att starta restaurang, när andra krogar har problem. Han tycker inte heller att kommunen ska konkurrera med privata aktörer om konferenser.
– Man kan inte ge sig in i det här utan att ha kartlagt konsekvenserna, säger han.
Oppositionsrådet Christer Wallin, M.Bild: Ingemar D Kristiansen
Anders Almgren ser inte något problem med att öppna Stadshallen för konferenser. Han tänker sig att en entreprenör utifrån kan sköta driften på ett affärsmässigt sätt.
– När vi utvecklar Stadshallen som en mötesplats med inslag som restaurang blir det ingen stor konferens- eller kongressanläggning, säger han.
Om politikerna fattar beslut enligt tjänstemännens förslag behövs en stor del av ett av de underjordiska parkeringsgaragen till utrymmen för teknik-, förråds- och restaurangändamål.
Det dyraste förslaget som tjänstemännen inte förordar innebär att båda garageplanen tas i bruk. Kulturverkstäder med en svartmålad underjordisk teaterlokal, replokaler och möjligheter till utställningar är ett av alternativen om hela ytan ska användas. Ett annat är ett Innovaseum, som skulle spegla Lund som innovationsstad och kunna dra turister och barnfamiljer.
Kommunstyrelsens ordförande kan också bland annat se framför sig hur Vårfrugatan förvandlas till en inbyggd arkad med vinterträdgård.
Läs alla artiklar om: Stadshallens framtid
Gå till toppen