Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kommunstyrelsen: Svaneskolan blir gymnasium, Parkskolan högstadium

En fyrpartimajoritet i kommunstyrelsen röstade på tisdagen igenom att Parkskolan ska göras till högstadium och att ett gymnasium för minst 2 000 elever blir den enda skolan på Svaneskolans tomt.
Fyra partier i kommunstyret röstade emot.

Svaneskolan blir enbart gymnasium.Bild: Sandra Henningsson
Beslutet av MP, M, C och S innebär bland annat att högstadiet på Svaneskolan flyttas till Parkskolan, som dessförinnan ska renoveras och eventuellt byggas till.
För exakt ett år sedan klubbade samma partier i kommunstyrelsen att gymnasium och högstadium skulle samsas på Svanetomten.
Det förslag som nu antogs är i stora drag det som Sydsvenskan skrev om för ett par veckor sedan. Nu ska den definitiva och kostnadsberäknade planen arbetas fram av kommunkontoret.
Därefter skulle en beställning kunna föreläggas kommunstyrelsen och det kan bli så att även kommunfullmäktige får ta ställning till den.
I dag bebos Parkskolan av Internationella skolan, ISKL, som snart flyttar in i Östervångsskolan.
Christer Wallin (M) är glad över att den gamla folkskolan Parkskolan, "en fantastisk byggnad", får fortsätta att vara grundskola. Han beskriver hur man här löser många problem på en gång.
– Detta ger oss möjlighet att bygga gymnasieskolan större på Svaneområdet. Och redan från dag ett när högstadiet flyttar till Parkskolan kan Svanes lokaler användas av gymnasieskolan, det behövs verkligen, påpekar Christer Wallin.
Han framhåller också att man på det här sättet kan bebygga en större del av Svanetomten med till exempel bostäder.
Parkskolans högstadieelever kommer att behöva korsa Svanegatan flitigt, bland annat för att ta sig till gymnastiklektionerna på annat håll och in i Stadsparken.
– Det är ju redan en 30-väg, men det är möjligt att man får göra begränsningar vid övergången för att höja säkerheten, det måste studeras, säger Christer Wallin.
Skolgårdsytan på Parkskolan blir 8 kvadratmeter per elev, att ställa mot de 15 som anges i kommunens kommande riktlinjer.
– En utmaning att lösa, men närheten till Stadsparken kan göra stor skillnad för eleverna, förutsatt att man kan lösa trafiksäkerheten. Och skolgården måste hålla hög standard. Högstadieelever behöver dock betydligt mindre uteytor än lågstadieelever.
Parkskolan får ta emot Svanes högstadieelever.Bild: Alexander Kuprijanko
Parkskolan kommer efter den planerade renoveringen knappast att kunna byggas ut mer. Men Christer Wallin ser inte någon risk för att Lund snart behöver fler högstadieplatser.
– Vi har ju tvärtom stora bekymmer med att fylla skolor vi har idag, det gäller både Fågelskolan och Vikingaskolan. De 400 platser Parkskolan får motsvarar ganska väl den befolkningsmängd som Lunds centrum har, säger han.
– Dessutom ska Lerbäckskolan byggas ut och på Järnåkra finns ut- och påbyggnadsmöjlighet.
Vid tisdagens kommunstyrelsemöte ville först Vänsterpartiet och FNL avslå det nu antagna förslaget helt.
Därefter röstade V, FNL, Liberalerna och Kristdemokraterna för att direkt lyfta frågan till kommunfullmäktige, men förlorade den omröstningen.
–Vi vill få in mer demokrati här och ta in åsikter om Svaneskolan och Parkskolan från föräldrar, elever och lundabor, säger Torsten Czernyson (KD) som tillsammans med L nu lämnade en reservation.
– Lyfter man frågan till fullmäktige får den större medialt utrymme.
KD vill utreda andra möjliga platser för nya gymnasier vidare och anser enligt Czernyson att alltför många gymnasier nu kommer att koncentreras till centrum.
– Det fanns plats vid Lerbäckskolan och ett utrymme vid Öresundsvägen som skulle ha varit utmärkt, säger han. Svaneskolan är inte den ideala platsen.
– Vi tror att hela grundskolan kommer att försvinna från centrala Lund. Vi är ganska övertygade om att Parkskolan snart behövs till något annat.
Gå till toppen