Aktuella frågor

Debattinlägg: "Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen."

Norden är idag världens mest integrerade region. Genom vårt samarbete har vi tidigare än någon annan framgångsrikt brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. Det skriver de fem statsministrarna i Norden.

Norden kan hjälpa länder i andra delar av världen, där livsmedelsproduktionen samtidigt ska hantera miljöutmaningar, felnäring och övervikt, skriver de fem nordiska statsministrarna.Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
För två år sedan satte vi tillsammans med ledare från hela världen ambitiösa mål för den globala utvecklingen. På toppmöten i New York och Paris enades vi om att hejda klimatförändringarna, utrota fattigdom och minska ojämlikhet.
För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats.
Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen. Och vi vill gärna lära oss av de goda lösningar som andra har hittat. För vi har alla samma väg att gå. Även här i Norden.
Genom långvarigt nordiskt samarbete har vi lyckats skapa en utveckling i Norden, som säkrar ekonomisk framgång och samtidigt tar hänsyn till vår miljö och vårt samhälle. Den utvecklingen ska vi fortsätta.
Norden är idag världens mest integrerade region. Genom vårt samarbete har vi tidigare än någon annan framgångsrikt brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. I närmare två årtionden har vi i Norden minskat beroendet av fossila bränslen – och därmed vårt utsläpp av växthusgaser – utan att det har gått ut över sysselsättningen och välfärden. Bland det som vi gärna vill dela med resten av världen finns våra erfarenheter av att skapa städer där det är gott att leva, samt våra erfarenheter av förnybara energikällor och marknadsmodeller för hållbara energiinvesteringar.
Norden har också gått i täten när det gäller sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. Investeringar i jämställdhet på arbetsmarknaden – bland annat i form av goda möjligheter till föräldraledighet och tillgång till dagvård av hög kvalitet – har varit avgörande för utvecklingen av en av de mest välbärgade regionerna i världen. Dessa erfarenheter som säkerställer kvinnors höga deltagande på arbetsmarknaden kan vi dela med de platser i världen där jämställdhet inte är en självklarhet.
Detsamma gäller nordiska styrkepositioner på en rad välfärdsområden, där vi i Norden har hittat innovativa lösningar som ska hjälpa oss att ta oss an de uppgifter som en åldrande befolkning ställer oss inför. De många åtgärderna för att producera hälsosamma, välsmakande och hållbara livsmedel i Norden kan också hjälpa länder i andra delar av världen, där livsmedelsproduktionen samtidigt ska hantera miljöutmaningar, felnäring och övervikt.
Genom att dela våra erfarenheter kan vi bidra till att främja den globala dagordningen som världens ledare för två år sedan satte så ambitiösa mål för. Samtidigt kan vi bidra till att utvidga den globala affärspotentialen för nordiska företag och därmed skapa arbetstillfällen och fortsatt tillväxt och välfärd i Norden.
Det är en win-win-situation. Till fördel för Norden och för världen.

Erna Solberg, Lars Løkke Rasmussen, Juha Sipilä , Bjarni Benediktsson, Stefan Löfven

Erna Solberg är statsminister i Norge.
Lars Løkke Rasmussen är statsminister i Danmark.
Juha Sipilä är statsminister i Finland.
Bjarni Benediktsson är statsminister på Island.
Stefan Löfven är statsminister i Sverige.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen