Huvudledare

Ledare: Kulturen måste stå fri. Också från Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke (MP).Bild: Pontus Lundahl/TT
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill framstå som en modig och annorlunda minister. Hennes mål är nämligen – hävdar hon – att minska sin och andra politikers makt och inflytande. En tämligen udda hållning för en politiker i ledande ställning. Om det nu är ärligt menat.
Under onsdagen ska riksdagen ta ställning till regeringens proposition 2016/17:116, Kulturarvspolitik, något av en milstolpe under Bah Kuhnkes tid som kulturminister. Syftet med denna proposition är enligt Bah Kuhnke att skydda "kulturarvssektorn från klåfingriga politikers styrning". När andra länder använder kulturarvet i politiska syften så ska Sverige "visa att vi går en annan väg", fastslår kulturministern i Svenska Dagbladet (29/5):
"Konsten och kulturen, liksom kunskapen och forskningen, måste stå fri från politiska diktat."
Det låter så rätt. Men det finns de som är misstänksamma vad gäller Bah Kuhnkes avsikter. Som författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Hon ser istället ett statsråd som säger en sak men i praktisk handling gör tvärtemot. Den nya kulturarvspolitikens verkliga ansikte tycks vara att vilja styra utan att visa det, konstaterar Hagerman i en krönika i Dagens Nyheter (30/5).
Hagerman pekar bland annat på hur Riksantikvarieämbetetet enligt propositionen ska fungera som överordnad kulturarvsmyndighet, med samordningsansvar för museifrågor och med ett särskilt uppdrag att upprätta ett centrum för utveckling av kulturarvsarbetet. Hagermans tolkning av detta är att "det nya Riksantikvarieämbetet ska bli en stabsmyndighet, till hjälp när regeringen ska styra kulturarvsområdet".
När de gröna efter valet 2014 fick ansvaret för kulturdepartementet hade partiet inte ens ett kulturpolitiskt program. Det har MP fortfarande inte. Men hösten 2015, ett år efter att Bah Kuhnke tillträtt som kulturminister, presenterade en arbetsgrupp inom Miljöpartiet ett förslag till ett sådant program: Kulturen – det fjärde välfärdsområdet. Där betonas inledningsvis att "kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället. För då först blir det möjligt att värdesätta allt det som konsten och kulturen står för och kan skapa."
Det skvallrar om en rent instrumentell syn på kulturens uppgift och kulturpolitikens mål.
Lite längre fram slås det fast att representativiteten inom kultursektorn är under all kritik. Arbetsgruppens lösning på detta blir att genom "tydliga direktiv och krav" få kulturinstitutioner och -myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan. Detta ska kombineras med sanktioner och konsekvenser om inte kvantifierade mångfaldsmål uppnås.
Det är svårt att se vad som förenar dessa förslag med Bah Kuhnkes uttalade vision om ett kulturliv fritt från politisk styrning.
Eller så är denna motsättning mest en synvilla frammanad av kulturministerns retorik.
Riksantikvarieämbetet, den myndighet som enligt propositionen är tänkt att fungera som ett slags nav för kulturarvsarbetet, har på regeringens uppdrag tagit fram en vision för hur kulturmiljöarbetet ska utvecklas till år 2030. Målet är att "alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige".
Oavsett om målet betraktas som bra eller dåligt, realistiskt eller inte, så saknar det inte politiska dimensioner. Om dokumentet och dess tillkomst skvallrar om något så är det just politisk klåfingrighet och strävan efter likriktning. Ändå låtsas Bah Kuhnke att det skulle vara henne och regeringen främmande att använda kulturarvet i politiska syften.
Att kulturarvspropositionen syftar till – och kommer att leda till – mindre politisk kontroll och större frihet för institutionerna, som landets museer, finns det inte mycket som talar för.
Så återstår frågan vad som är avsikten när Alice Bah Kuhnke gång på gång säger ett och gör något annat, när hon ena stunden hävdar politikens reträtt för att i nästa stund, lite i skymundan, flytta fram dess positioner.
Att undgå kritik och granskning? Slippa ansvar? Eller – trots vackra ord – koppla greppet hårdare.
Gå till toppen