Världen

Därför vill Trump hoppa av klimatavtalet – som han inte måste följa

Donald Trump kommer att dra USA ur klimatavtalet från Paris, uppger källor i Vita huset för amerikanska medier. Rent juridiskt skulle USA mycket väl kunna stanna kvar inom klimatavtalet och samtidigt strunta i dess bestämmelser. Att dra sig ur kommer att ta tid och kosta landet mycket prestige, anser kritikerna. Men med uppsägningen bryter Donald Trump tydligt med Barack Obamas klimatpolitik.

President Donald TrumpBild: Luca Bruno
Den 12 december 2015 enades representanter för 195 stater om ett avtal som syftar till att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser i atmosfären. Delegaterna var samlade i Paris och hade förhandlat i två veckor.

1. Parisavtalet har höga mål

• Den globala medeltemperaturen ska inte öka mer än två grader, jämfört med tiden före industrialismens genombrott. Målet ska vara att hålla ökningen under 1,5 grader. (Idag är den 1,3 grader högre än 1880.)
• Varje land får utforma sin egen klimatplan, som utvärderas vart femte år. Den första översynen sker 2023.
• Länderna ska redovisa sina utsläpp till FN. De ska se till att det går att övervaka utsläppen och följa resultatet av åtgärderna. Men kraven är inte lika strikta för fattiga länder.
• De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser ska ner till noll innan detta århundrade är slut.
Jubel i Paris: Frankrikes president François Hollande och FN-chefen Ban Ki-moon applåderar det nya klimatavtalet den 12 december 2015.Bild: Roald Berit

2. Nästan hela världen är med

Avtalet trädde i kraft den dag det ratificerats av 55 länder som tillsammans står för 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Detta uppnåddes i oktober 2016 när EU som helhet ratificerade klimatavtalet.
Idag har 195 stater skrivit under avtalet. 147 har ratificerat det och är därmed bundna att följa det. Bara två länder står helt utanför: Syrien och Nicaragua.

3. USA signerade redan första dagen

USA skrev under avtalet samma dag detta blev möjligt, den 22 april 2016, och ratificerade det på hösten. Den 4 november trädde Parisavtalet i kraft.

4. Trump gick till val på utträdet

Redan under valkampanjen 2016 gjorde Donald Trump klart att han vill lämna klimatavtalet. Han avfärdar forskarnas slutsats att mänskliga aktiviteter ligger bakom klimatförändringarna. Enligt Trump är detta en bluff, ”skapad av kineserna för att skada USA:s tillverkningsindustri”.

5. USA är den största klimatboven

USA står för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, Kina för 20 procent. Räknat per invånare släpper USA alltså ut betydligt mer klimatpåverkande gaser.
Det är en stor ”klimatbov” som lämnar Parisavtalet, men denna effekt är mer symbolisk än faktisk, eftersom avtalet inte innehåller några straffbestämmelser om en stat inte uppnår sina egna mål.
President Barack Obama med FN-chefen Ban Ki-moon sedan presidenten ratificerat klimatavtalet å USA:s vägnar.Bild: How Hwee Young

6. Det går att strunta i avtalet

President Barack Obama satte målet att USA ska ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 26 till 28 procent år 2025.
USA är dock inte bundet av detta, och Donald Trump skulle mycket väl kunna stanna kvar i klimatavtalet och ändå strunta i det utan juridiska följder.
Men genom att säga upp avtalet gör Donald Trump sitt hittills kraftigaste politiska utspel, och bryter på ett tydligt sätt med företrädarens klimatpolitik.

7. USA:s fossila industri vill stanna kvar

I april bad ledningen för det amerikanska kolgruvebolaget Cloud Peak Energy president Trump att låta USA stanna kvar i klimatavtalet. Skälet var att det blir lättare för USA att påverka den internationella klimatpolitiken om man står kvar inom avtalet och kan delta i förhandlingar inom Parisavtalets ram. Andra kol- och oljebolag i USA är på samma linje.

8. Att lämna avtalet tar tid

Ett formellt utträde ur Parisavtalet kan ta upp till tre år. Ett snabbare men mer drastiskt alternativ är att USA lämnar det FN-fördrag som ligger till grund för Parisavtalet. Nu uppges en arbetsgrupp inom Trumps administration arbeta med de praktiska formerna.
Läs alla artiklar om: USA lämnar klimatavtal
Gå till toppen