Huvudledare

Ledare: Det finns inget hedervärt med hedersförtryck.

Mordet på Fadime Sahindal för 15 år sedan innebar starten för den svenska debatten om hedersvåld.Bild: PONTUS LUNDAHL
Närmare en kvarts miljon unga i Sverige kan leva under någon form av hedersförtryck.
Den bedömningen gör docent Astrid Schlytter, en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik.
"Vårt antagande är att var tredje elev, flickor som pojkar, som själva är födda utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar, lever under hedersrelaterade familjenormer", säger Schlytter i Aftonbladet (31/5).
För flickor kan detta innebära att de inte får ha pojkvän, att de måste vara oskuld när de gifter sig – och att de inte får välja vem de ska gifta sig med.
De senaste tio åren har minst 527 barn och unga omhändertagits eller tvångsvårdats i Sverige till följd av hedersproblematik. Det visar en granskning av Göteborgs-Posten (29/5) som gått igenom närmare 3 000 domar och andra offentliga handlingar. Problemet tycks tillta. Av de 527 fallen rör nästan 300 de två senaste åren, 2014–2016.
Samma tendens syns i Aftonbladets kartläggning, där det ingår 200 rättsfall som rör hedersvåld och -förtryck. Under 2015 avgjorde svenska domstolar 66 sådana rättsfall, 2016 var siffran uppe i 100 och fram till den 24 april i år har 34 fall avgjorts.
Våldet i dessa 200 rättsfall täcker hela skalan från mord till mer vardagliga former av förtryck och begränsningar.
I GP:s genomgång är närmare nio av tio offer flickor och i åtta fall av tio har barnen utsatts för fysisk misshandel.
Det ligger inget hedervärt i detta våld i hederns namn där unga i värsta fall lever under dödshot från den egna familjen och släkten.
Åtskilliga politiker, forskare och debattörer har varit ovilliga att medge att hedersförtryck existerar och att det skiljer sig från andra former av förtryck som kvinnor och barn kan utsättas för. I takt med att problembilden blivit tydligare och vittnesmålen om förtrycket fler, har det blivit allt svårare att förtränga verkligheten.
Oviljan har i många fall varit grundad i naiv, kulturrelativistisk omsorg. Varje individs rätt att göra sina egna livsval, jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, har betraktats som självklarheter när det gäller unga med helsvensk bakgrund. Att stå upp för att dessa rättigheter också måste omfatta unga med rötter i andra kulturer, har inte varit självklart.
Många svenskar har idag sin bakgrund i samhällen där nutida, centrala svenska värderingar om jämlikhet, jämställdhet och individens frihet kan framstå som märkliga, rent av exotiska. I svenska förorter försöker självutnämnd sedlighetspolis begränsa kvinnors och flickors liv med hänvisning till religion och tradition. Och politiker runt om i landet ger emellanåt efter för krav på könsseparation i det offentliga rummet, debatten om separata badtider för män och kvinnor i kommunala simhallar är ett välkänt exempel.
Även detta sommarlov kommer svenska flickor att resa till föräldrarnas hemland och giftas bort. Familjerna vill ha arrangerade äktenskap. Ungdomarna själva är många gånger i en situation där de inte vågar protestera. För dem som kommer i kontakt med hedersproblematik, de som jobbar i skolan, vården, socialtjänsten, är dessa frågor både svåra och obehagliga att hantera. Det leder ofta till konflikter och ibland kan hotfulla situationer uppstå.
Ändå finns inget alternativ. Att titta bort och låtsas som ingenting är oacceptabelt. Hederstänkandet måste utmanas och tryckas tillbaka. Svensk lag måste följas. Det ska inte finnas utrymme för tvivel om vilka normer som gäller i Sverige. I hela Sverige. För alla som bor här.
Mycket har hänt sedan hedersförtryck började diskuteras. Medvetenheten om förtryckets mekanismer har ökat. Men avståndstagandet behöver bli ännu tydligare. En förvrängd syn på heder kan aldrig få ursäkta brott mot svensk lag eller att enskilda individers liv och frihet inskränks.
"Jag tror denna fråga måste avpolitiseras och att vi börjar säga att alla barn har samma rättigheter på riktigt", säger Juno Blom, som leder regeringens nationella kompetensteam mot hedersvåld, till GP.
Just så enkelt och just så svårt är det.
Gå till toppen