Aktuella frågor

Debattinlägg: "Sverige kan bli den globala helpdesk för klimatet som omvärlden så väl behöver."

Kampen om den gröna ledartröjan hårdnar och goda ambitioner räcker inte. Det skriver Mattias Goldman, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores.

Donald Trump i torsdags då han levererade det väntade beskedet att USA lämnar Parisavtalet.Bild: Pablo Martinez Monsivais
Under Barack Obama tog USA täten i arbetet för att minska klimatpåverkan, skapa gröna jobb och samarbeta med andra för att påskynda omställningen till förnybar energi. Nu har Donald Trump ställt allt detta på ända. Det ger utrymme för ett nytt klimatledarskap – låt det bli svenskt!
Trump är en destruktiv klimatmarodör som förnekar allvaret i det som håller på att ske med klimatet, och ser investeringar för att förhindra det enbart som kostnader. Det är tragiskt, särskilt som USA är en så oerhört viktig global spelare. Men just därför är det troligen också bra att USA lämnar Parisavtalet; hade USA stannat kvar hade det kunnat försvåra, förhala och förstöra mycket av arbetet som resten av världen vill prioritera och skynda på.
Det har aldrig rått något tvivel om att Parisavtalet överlever USA:s avhopp. Det är robust skrivet och trots att USA lämnar är 146 länder med. Tillsammans står de för ungefär 75 procent av dagens samlade klimatpåverkan. Vad som inte stod klart förrän efter Trumps faktaresistenta beslut, var hur stark, snabb och samfälld motreaktionen skulle bli.
Viktigt: Amerikanska delstater träder fram. I USA har delstaterna mycket större handlingsfrihet än vad Sverige har som EU-medlem. Och nu utnyttjas det fullt ut. Kalifornien, världens femte största ekonomi, påskyndar omställningen till förnybar och effektiv energianvändning och har redan skrivit ett klimat-samarbetsavtal med Sverige, och 61 amerikanska borgmästare gjorde omedelbart ett gemensamt uttalande att de ska ”hedra och hålla fast vid de mål som sattes i Parisavtalet”.
Viktigare: Näringslivet kliver fram. Redan innan Trump ens tillträtt, hade hundratals vd:ar för ledande amerikanska företag gjort gemensam sak och uppmanat den nya regeringen att inte lämna Parisavtalet. När det nu trots allt skedde, svarade åtskilliga stora företag direkt med att slå fast att deras klimatåtagande inte förändrats eller rentav stärkts. Många av dem, såsom Facebook, markerar att Trumps beslut är ekonomiskt vansinne och allvarligt försvårar för amerikanska företag på den internationella marknaden – vilket omvänt förstås betyder att näringsliv i länder med tydliga, ambitiösa klimatåtaganden får fördelar. Det märks också direkt i sammanslutningen 2030-sekretariatet vars 60 industriella partners ser att starka klimatåtaganden ger hållbara affärer.
Viktigast: Nytt globalt ledarskap sökes. När USA nu bestämt sig för att vara längst bak i klimattåget – om ens där – så finns ett vakuum som behöver fyllas. Kina vill ta den positionen, och imponerar med sin snabba omställning till förnybar energi och eldrivna fordon – inte minst med svensk, Kina-ägd bilindustri. Men ur demokratisk synpunkt är Kina djupt problematiskt, och därför är det värdefullt att Indien tar upp kampen. Också Sverige har nu en unik chans; den 15 juni antar riksdagen en ny klimatlag som är världens tuffaste med krav på 63 procent minskade utsläpp till 2030, 70 procent för transporterna, och nettonoll i klimatpåverkan år 2045. Eftersom sju av riksdagens åtta partier står bakom målet kommer det att gälla under lång tid. Det utgör en fantastisk grund för Sverige att bli den globala helpdesk för klimatet som omvärlden så väl behöver.
Men kampen om den gröna ledartröjan hårdnar och goda ambitioner räcker inte. Att Sveriges långa utsläppsminskning nu stannat av bådar inte gott – vill Sverige dra nytta av det nya läget, måste vi i praktisk handling visa att vi är bäst på klimat.

Mattias Goldman

Mattias Goldman är vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: USA lämnar klimatavtal
Gå till toppen