Signerat

Mats Skogkär: EU gapar över lite väl mycket.

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, har storslagna planer för unionen.Bild: Thanassis Stavrakis
I veckan presenterade EU-kommissionen sina tankar om hur den ekonomiska och monetära unionen ska utvecklas. På lite längre sikt, runt år 2025, handlar det om att bygga en fullständig ekonomisk och skattepolitisk union för euroländerna.
För drygt en månad sedan lade kommissionen fram ett förslag om gemensamma sociala rättigheter inom unionen. Avsikten är att reglera allt från villkoren på arbetsmarknaden till försörjningsstöd och pensioner.
Inget fel i visioner men de som i dagsläget förespråkar mer av överstatlighet gör nog klokt i att sansa sig en smula. Väljarna tycks för tillfället inte vara direkt mottagliga för tankar om att föra över mer makt till Bryssel.
Det har visat sig betydligt lättare att anta regler än få alla att följa dem. Eurokrisen berodde i inte så liten utsträckning på att länderna struntade i gemensamma överenskommelser om sunda statsfinanser.
Idag håller oenighet om flyktingpolitiken på att slita isär unionen. Länder som Polen och Ungern säger nej till delat ansvar, vilket fått bland annat Sverige att hota trilskande medlemsstater med indragna ekonomiska bidrag.
När grundläggande demokratiska värderingar som hela samarbetet vilar på ifrågasätts i medlemsstater som Polen och Ungern – återigen – står EU där, villrådigt.
Innan EU försöker utöka sin makt bör unionen visa att den faktiskt klarar av att utföra de uppgifter den redan åtagit sig.
Gå till toppen