Aktuella frågor

Debattinlägg: "Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del."

Fattigdomen och arbetslösheten ökar i Palestina. Bristen på vatten och andra förnödenheter är ofta akut. Många palestinier förlorar hoppet om en rimlig framtid. Det gör också ett slut på konflikten än mer avlägset. Särskilt svår Det skriver Anneli Rogeman, vd för biståndsorganisationen We Effect.

Unga kvinnor i Palestina utbildar sig i större utsträckning än män, men bara var femte kvinna mellan 15 och 29 år har ett jobb, skriver Anneli Rogeman.Bild: Tomas Härenstam/TT
I morgon är det femtio år sedan Israel inledde sin ockupation av Palestina. Konflikten är långt ifrån en lösning och läget för människorna i Palestina är svårt. Stöd till ekonomisk utveckling, inte minst bland kvinnor, är viktigt för att hjälpa dem som drabbas hårdast av konflikten.
Den 5 juni 1967 inleddes sexdagarskriget, som blev början till Israels ockupation av palestinsk mark. Israel har genom åren utökat sina olagliga bosättningar. Idag ser den palestinska kartan ut som ett lapptäcke, med isolerade öar omgärdade av Israelkontrollerade områden.
Jag har besökt Palestina flera gånger de senaste åren och läget i landet gör mig bedrövad. Ockupationen cementerar palestiniernas svåra situation. På Västbanken finns det över 600 israeliska vägspärrar och avspärrningar. Det begränsar handeln och exporten och gör att bönder tvingas sälja sina varor till underpriser. Ockupationen stryper den ekonomiska utvecklingen. Våra och andra organisationers biståndsinsatser omöjliggörs dessutom ofta. Brunnar och andra vattenanläggningar som byggts med stöd av We Effect har förstörts av israelisk militär.
Fattigdomen och arbetslösheten ökar. Bristen på vatten och andra förnödenheter är ofta akut. Många palestinier förlorar hoppet om en rimlig framtid. Det gör också ett slut på konflikten än mer avlägset.
Särskilt svår är situationen för kvinnor. Unga kvinnor i Palestina utbildar sig i större utsträckning än män, men bara var femte kvinna mellan 15 och 29 år har ett jobb. Det visar statistik som tagits fram under ett utbildningsprogram som svenska Statistiska centralbyrån genomfört i Palestina. Och eftersom 79 procent av Palestinas befolkning är under 29 år är det avgörande för landets framtid.
We Effect, som arbetat i Palestina i snart tjugo år, ser att det trots allt finns positiva tecken som ger skäl att hysa hopp. Jag har besökt flera jordbrukande kvinnogrupper, som till exempel tillverkar olivolja. Mot alla odds har de skapat sysselsättning som gynnar hela byar. Stöd riktat till kvinnor på landsbygden gör att fler familjer kan stanna kvar i Palestina, och inte tvingas fly utomlands för att försörja sig. Dessa kvinnors arbete kan få unga palestinier att känna en glimt av hopp.
Erfarenheter från många länder visar att stöd till kvinnor ofta ger bäst resultat. We Effects verksamhet visar att det även gäller i Palestina. Genom att ge kvinnor mer makt kan inkomsterna öka och grogrunden för ytterligare sociala spänningar minska.
En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med president Mahmoud Abbas i spetsen, att se till att demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet råder, samt att korruptionen bekämpas. Det kan i sin tur försvaga argumentet från Israel att Palestina inte är en fungerande stat.
Sverige har erkänt Palestina som stat. Parallellt med att stödja fredsprocessen bör Sverige öka det direkta biståndet till ekonomisk utveckling i Palestina, särskilt bland kvinnor.
Ett konkret nästa steg för Sveriges feministiska utrikespolitik borde vara att se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.

Anneli Rogeman

Anneli Rogeman är vd för biståndsorganisationen We Effect.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen