Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Malmö vill kräva Nobina på 6,4 miljoner för oljeläckande stadsbussar

Trots hot om vite och löften om bättring fortsätter Nobinas stadsbussar att läcka olja som riskerar att förorena mark och åar. Nu vill Malmös miljöförvaltning kräva trafikföretaget på 6,4 miljoner kronor i vite.

Läckagekonflikten mellan Malmö stad och Nobina som kör Malmös biogasdrivna gröna stadsbussar har pågått sedan november 2015.
Vid ett föranmält besök på den stora bussparkeringen vid Spillepengen upptäckte kommunens miljöinspektörer att oljespill rann ned i en dagvattenbrunn. På asfalten fanns stora regnbågsfärgade fläckar och skimrande vattenpölar.
Upptäckten blev starten för en rad inspektioner på bussparkeringen Vinkelgatan vid Spillepengen samt på Nobinas andra uppställningsplats på Mölledalsgatan i Kirseberg.
Miljöförvaltningen riktade läckageförbud mot Nobina i form av sex förelägganden, och i fyra fall dömde mark- och miljödomstolen ut viten på totalt 155000 kronor eftersom företaget inte vidtog åtgärder eller lämnade uppgifter i tid.
"Läckage och spill ska inte förekomma" fastslår Nobinas kommunikationschef David Erixon.Bild: Emmalisa Pauly
Eftersom läckagen ändå fortsatte beslutade miljönämnden i september 2016 om ett skarpare vitesföreläggande: varje överträdelse mot läckageförbudet skulle kosta 100000 kronor.
Miljöförvaltningen motiverade kravet med att "risken för spridning av föroreningar är mycket stor" eftersom spillet går via dagvattenbrunnar och ut i Sege å samt Kalinaån utan rening. Tjänstemännen bedömde att utsläppen var "allvarliga för djur och natur" och de varnade för markföroreningar samt skador i åarna och i Öresund.
– Det förorenar marken och skadar allt levande som finns i åarna, säger Rima Dauod som är enhetschef på miljöförvaltningen.
Nobina fick också kritik för att absorberingsmedel med oljespill fått ligga kvar på marken så länge att det funnits risk att regnvatten dragit med oljan ut i dagvattenbrunnar.
Nobinas förklaring till bristerna var att bussarna var dåligt underhållna när företaget tog över dem samt att anställda på grund av okunskap brustit i underhåll.
– Med vår nuvarande åtgärdsplan känner vi oss trygga med att vi inte kommer att hamna i en situation där det behöver utdömas något vite, sade Nobinas dåvarande kommunikationschef Maryam Yazdanfar i september.
Men läckagen har fortsatt, visar såväl miljöförvaltningens inspektioner som företagets egen loggbok. Därför har miljöförvaltningen vänt sig till mark- och miljödomstolen med en ansökan om utdömande av vite på totalt 6,4 miljoner. Kraven gäller överträdelser av läckageförbudet från totalt 30 bussar under perioden december 2016 till april 2017.
– Nobina kan ha vidtagit många åtgärder. Men det räcker inte eftersom bussarna fortsätter att läcka, säger Rima Dauod på miljöförvaltningen.
Miljönämndens ordförande Carina Svensson (S) menar att Nobina har haft gott om tid på sig att stoppa läckagen.
– Det är beklagligt att de inte har lyssnat. Det hade inte behövt bli så här dyrt för dem, säger hon.
Nobinas nuvarande kommunikationschef David Erixon utlovar bättring när han kommenterar vitesansökan i ett mejl. "Läckage och spill ska inte förekomma", slår han fast.
Erixon upprepar förklaringen från september att företaget "ärvde en miljöskuld" när det tog över Malmös stadsbussflotta. I mejlet skriver han: "Trots att vi investerat i ett stort åtgärdsprogram och sedan september arbetat strukturerat med rening, sanering, utbildning och service på över 100 bussar, så tar det tyvärr tid att helt åtgärda – även om vi idag är nere på enstaka droppar".
Om Nobina kommer att bestrida eller acceptera vitesansökan är enligt David Erixon "för tidigt att svara på".
Gå till toppen