Aktuella frågor

Debattinlägg: "Skånsk sjukvård kan inte få lika mycket resurser som svensk sjukvård i genomsnitt."

Den mörka bild som Moderaterna tecknar av skånsk sjukvård stämmer dåligt, skriver Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Operationsköerna minskar nu och ökningstakten när det gäller kostnaderna är lägre än 2014, skriver Anna-Lena Hogerud.Bild: Per Wilkens
Skånsk sjukvård rankas som åttonde bäst av landets 21 landsting när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, jämför svensk sjukvård utifrån 130 kvalitetsindikatorer. Tillgängligheten till operation och åtgärd är högre än genomsnittet i Sverige liksom möjligheten att träffa specialistläkare inom den nationella vårdgarantin och möjligheten att få tillgång till en läkare vid ett besök på en vårdcentral. Den mörka bild som de tre moderaterna Peter Danielsson, Cecilia Widegren och Carl Johan Sonesson tecknar av skånsk sjukvård stämmer därför dåligt med uppgifter som går att få fram genom jämförelser med landet i övrigt (Aktuella frågor 31/5).
Sedan 2014 har Region Skåne avsatt 4,3 miljarder kronor till ökade resurser inom sjukvården. Över 2 000 fler personer arbetar idag i Region Skåne än när det rödgröna styret tillträdde.
Här är några exempel på skånsk sjukvård som förbättrats under de senaste åren:
* Stora satsningar på standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården har gjort att väntetiderna för flera cancerdiagnoser sjunker snabbt. För prostatacancer har, för att nämna ett exempel, väntetiderna för utredning halverats.
* Kapaciteten på Skånes universitetssjukhus för trombektomibehandling av stroke har tredubblats.
* Inom kvinnosjukvården har endometriosteam återinförts där olika personalkategorier arbetar tillsammans för att optimera vården för kvinnor med endometrios. Resultatet, bland annat vid Centralsjukhuset i Kristianstad, är mycket gott.
* I MS-sjukvården har för en stor del av patienterna tiden fram till diagnos gått från flera månader till någon eller några dagar.
* I den högt specialiserade sjukvården på Skånes universitetssjukhus återfinns resultat som är bland de bästa i världen. Ett exempel gäller hjärttransplantationer som uppvisar resultat som håller internationellt mycket hög nivå.
Ledplastikkirurgin som utförs i Hässleholm håller även den väldigt hög klass.
Det finns naturligtvis många områden där skånsk sjukvård har problem. Det behövs fler vårdplatser och arbetsmiljön för de anställda behöver förbättras.
Många problem hänger också samman med brist på vissa personalgrupper – exempelvis anestesisjuksköterskor – och det faktum att Region Skåne har landets lägsta regionskatt. Det senare är ett resultat av att bland andra Moderaterna blockerar en skattehöjning, något som gör att skånsk sjukvård inte får lika mycket resurser som svensk sjukvård i genomsnitt.
En korrekt historieskrivning är viktig. Peter Danielsson, Cecilia Widegren och Carl Johan Sonesson påstår att Moderaterna fick ner operationsköerna till 2 423 personer. Men det är inte sant. Den siffran avser januari 2014. Moderaterna hade ordförandeposten i hälso- och sjukvårdsnämnden till och med den 31 december 2014. Så varför vill de inte tala om sitt sista år vid makten? Jo, för att i december 2014 var köerna uppe i 3 584 personer och kostnaderna skenade.
Idag är ökningstakten när det gäller kostnaderna för hög, men den var högre under Moderaternas sista år.
Operationsköerna minskar nu och ökningstakten för kostnaderna är lägre än 2014.

Anna-Lena Hogerud

Anna-Lena Hogerud (S) är ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Läs mer:"En vård utan köer blir allt mer avlägsen."
Läs mer:"Skånsk sjukvård har blivit betydligt bättre om man jämför med riket i övrigt."
Läs mer:"I Skåne hotas invånarnas rätt att själva få välja vem de vill få sin vård från inom två områden."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen