Malmö

Läsartext: Vi väljer inga lösningar som inte tillför en dimension för Malmöborna

Den personliga bekvämligheten går ut över många andra, skriver Andreas Schönström (S) om biltrafiken i Malmö. Arkivbild.Bild: PONTUS LUNDAHL / TT
Svar till Per Tyllgren om ”Bilfientliga Malmö”.
Nyligen presenterades planerna på den största infrastruktursatsningen i Malmö sedan Citytunneln. Inom Sverigeförhandlingen så åtar sig kommunen och staten att tillsammans satsa fyra miljarder kronor på trafiklösningar som underlättar rörligheten i staden markant.
Läs mer:Bilfientliga styret för en Malmöfientlig politik
Det handlar om fyra nya eldrivna Malmöexpresslinjer med buss, övergång till eldrift för ytterligare fyra busslinjer, ökad och säkrare framkomlighet för cyklar, tågtrafik inom staden, tågpendling på Lommabanan från Kävlinge och Lomma plus 28 000 nya bostäder.
Per Tyllgren beklagar denna jättesatsning eftersom den inte innehåller några lösningar för att underlätta för bilars framfart i staden.
Jag trivs själv med att köra bil. På det viset förstår jag var Per Tyllgrens åsikt härstammar ifrån. Det allra bekvämaste är att kunna köra sin bil från A till B utan omvägar, utan störande inslag på vägen och helst utan att det kostar något. Men den personliga bekvämligheten går ut över många andra.
Därför inser även jag som bilist att vi som fattar beslut om trafiklösningar och infrastruktur måste tänka på helheten. Inte bara för oss som rör oss inom staden nu, utan även för generationerna som följer.
Malmö växer kraftigt. Det ska vi dra nytta av. Men expansionen ställer också krav på smarta lösningar för hur staden byggs ut med bostäder, skolor och trafiklösningar.
Min ingång är inte att försvåra för någon. Vi ska inte välja lösningar som inte tillför en ny dimension, som inte är attraktiv. Lösningar som bara är till för att göra det sämre för vissa ska vi inte genomföra.
Insatserna i Sverigeförhandlingen syftar just till att locka fler att välja hållbara trafikslag. Fjorton nya cykelstråk som ska underlätta för fler att cykla – både långa pendlingsstråk som längs Lorensborgsgatan men också små, smarta lösningar som en ny cykelbro från norra delen av Ön till det nya Glasbruksområdet. Malmö ska fortsätta vara en av Europas ledande cykelstäder.
Per Tyllgren tar också upp besvär på grund av vägbulor. Det förstår jag. Vägbulor är en trubbig metod som sätts in på grund av att ett fåtal far fram som dårar, men bulorna drabbar alla. Tyvärr behövs de eftersom vissa förare verkar sakna empati för medmänniskors trygghet. Vi arbetar även med andra lösningar som actibumps, där luckor i marken fälls ner enbart då fordonet körs för fort.
För ett Malmö som håller ihop måste vi ta hänsyn till varandra och inte ställa grupp mot grupp. Den inställningen tror jag att även Per Tyllgren ställer sig bakom.

Andreas Schönström (S)

Andreas Schönström är kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik, miljö och trafik.
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen