Vellinge

Befolkningsprognosen bantas när stora byggen skjuts upp

Vellinges befolkningsprognos skrivs ner med drygt 2000 personer fram till 2031. Orsaken: Antalet planerade bostäder minskar när flera större byggprojekt skjuts på framtiden.

"Vi får inte växa hur mycket som helst. Vi måste klara av att hantera situationen. Därför får vi skjuta fram en del planer", säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.Bild: Micaela Landelius
Totalt minskas antalet bostäder under perioden med cirka 800, från 4 400 till 3 600.
– Vellinge behöver växa, men vi ser att vi behöver få en bättre balans mellan kommundelarna. Det är Vellinge tätort, Hököpinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie som kan stå för en större ökning framöver, men vi behöver en lite försiktigare tillväxt i Skanör–Falsterbo och Höllviken, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
Bakgrunden är att Höllviken har haft en stor inflyttning under lång tid. I Skanör Falsterbo begränsas ytan naturligt, och Carina Wutzler menar att man också måste väga in hänsyn till naturreservat och den ständiga utmaningen med stigande havsnivåer.
– Jag ser att det finns en viss växtvärk i Höllviken och att vi måste dämpa takten där och istället öka på andra orter. Men det handlar också om infrastrukturen. Vi har väg 100, och den tål inte hur mycket som helst.
– Vi förtätar i de centrala delarna där vi kan bygga på mindre yta och gå upp lite på höjden. Vi får också mer lägenheter, vilket innebär fler bostäder för äldre och yngre, så att vi också får en bättre balans i bostadsbeståndet för alla grupper. Vi sparar då dessutom värdefull åkermark och natur.
I den nya stadsdelen i Västra Ingelstad planeras runt 200 bostäder.Bild: Visualisera
Vid årsskiftet hade Vellinge 35 257 invånare. Framtidsprognosen bygger på befolkningens flyttmönster, födslar, dödsfall – men också på antalet färdigställda bostäder under perioden. När siffrorna räknats ner är uppskattningen att det år 2031 finns runt 44 100 Vellingebor.
Historiskt sett har Vellinge haft en låg tillväxt, jämfört med andra skånska kommuner. Men de senaste åren har trenden vänt. 2016 hade kommunen en större inflyttning av unga familjer och yngre pensionärer än förväntat. Andra bidragande faktorer till ökningen var höga födelsetal och nya invånare från framförallt två grupper – malmöiter och nyanlända.
Kommunen har satt ett mål på att öka befolkningen med en procent om året. I prognoserna för de närmaste åren ligger siffran betydligt högre, på 1,5 procent om året.
Planerna på att bygga ut området Piren vid Falsterbokanalen skjuts på framtiden.Bild: Krook & Tjäder
– Vi har en rätt hög tillväxttakt under ett antal år framåt. Det kan fungera under ett antal år, särskilt med tanke på att vi inte ökade så mycket åren 2007–2014. Men vi kan inte hålla samma nivå om man tittar femton år framåt, vi måste ha balans. Samtidigt är det mycket osäkerhet i prognoser som ligger så långt fram, säger Carina Wutzler.
– Vissa tycker att man inte ska växa alls, och att det inte ska byggas höga hus. Det är viktigt att säga att vi ska bevara de olika orternas karaktär och det som är unikt i Vellinge. Geografiskt är vi ingen jättestor kommun, men det ser väldigt olika ut i de olika delarna. Det är det som är charmen, och den måste vi bevara och värna.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Fakta

Det händer med olika byggen

Klara tidigare än planerat:

Herrestorp i Vellinge tätort. Bygget är redan på gång. Totalt planeras 120–130 villor, radhus och ett litet antal flerfamiljshus.

Första etapperna på Skanörs vångar. Bara ett tjugotal byggrätter kvarstår av totalt 220–230 hus.

"Det är nästan fullt utbyggt. Under det här året kommer mer eller mindre hela området att vara färdigställt", säger Carina Wutzler.

Före detta kommunhuset i Västra Ingelstad. Tidigarelagt planuppdrag. Här ska det byggas bostads- eller hyresrätter.

Projekt som senareläggs, men fortfarande ligger inom planperioden fram till 2031.

Vellinge centrum och norra p-platsen:

"Vi har redan Campusområdet med 200 bostäder, Herrestorp med 120–130 bostäder och andra projekt med ytterligare ett hundratal bostäder på gång. Det är bättre att få det på plats innan vi bygger mer."

Eskilstorps ängar, nordöstra delen av Vellinge tätort. Möjliggör bebyggelse för runt 400 bostäder. Flyttas också fram med tanke på den stora utbyggnaden i Vellinge.

Västra Ingelstad, vid Hötoftavägen. Som Sydsvenskan tidigare berättat planeras 200 bostäder i den nya trädgårdsstaden under de närmaste åren. Därför skjuts andra planer fram något.

Östra Höllviken. Området öster om Stora Hammars skola, som kan rymma runt 200 bostäder.

"Just nu finns det andra planer i de centrala delarna av orten som vi prioriterar mer".

Ljunghusen, norr om väg 100. Planarbete pågår.

"Det är många förutsättningar som ska stämma med trafik, natur och annat innan området kan bebyggas. Det är mer realistiskt att skjuta fram det".

Senarelagt bortom 2031:

Hököpinge "handelsbyggrätten". Detaljplanen drar ut på tiden.

"Just nu färdigställs 56 bostadsrätter i Hököpinge, och sedan är det ytterligare 200 bostäder på gång. Därför skjuter vi fram den här planen som redan ligger längre fram i tiden."

Piren, vid Falsterbokanalen.

"Vi måste vara realistiska och jag tror inte att det kommer finnas några bostäder på pirendelen innan 2031."

Gå till toppen