Malmö

Läsartext: Vi måste tänka på generationerna som följer

Helsingborgstrafik.Bild: Niklas Gustavsson
Katarina Kasmarvik, aktiv i Moderaterna, skriver den 5 juni att kommunledningen bör ta större hänsyn till bilisters framkomlighet i staden. Det finns mycket att säga om hennes argument men det är hennes sista mening som jag fastnar för.
Läs mer:Att försvåra bilismen är fel väg om man vill uppnå en hållbar utveckling
”Valfrihet leder till större medvetenhet och därmed till hållbar utveckling.” På något vis ska alltså det individuella valet lösa allt – nu till och med miljön vi skapar för framtida generationer.
Men alla har inte något val. Många är inte i en situation att de kan välja cykeln dagar när det är vackert väder eller bussen för att det känns rätt för det egna samvetet. Så vems valfrihet är det Katarina Kasmarvik värnar om?
Däremot instämmer jag i hennes inställning om hur vi får fler att välja hållbara trafikslag. Vi ska locka fler att färdas kollektivt, cykla eller promenera. Det ska inte koka ned till det individuella samvetet att välja transportsätt som gynnar flertalet.
Och den inställningen råder redan. Inom Sverigeförhandlingen kom vi, tillsammans med Moderaterna i Malmö, nyligen överens om den största satsningen på infrastruktur i Malmö sedan Citytunneln. I den åtar sig kommunen och staten att tillsammans satsa fyra miljarder kronor på trafiklösningar som underlättar rörligheten i staden markant.
Det handlar om fyra nya eldrivna Malmöexpresslinjer med buss, övergång till eldrift för ytterligare fyra busslinjer, ökad och säkrare framkomlighet för cyklar, tågtrafik inom staden, tågpendling på Lommabanan från Kävlinge och Lomma plus 28 000 nya bostäder.
Jag är själv bilägare och tycker att det är ett bekvämt sätt att färdas på. Men jag inser även att vi som fattar beslut om trafiklösningar och infrastruktur måste tänka på helheten. Inte bara för oss som rör oss inom staden nu, utan även för generationerna som följer.

Andreas Schönström (S)

Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik, miljö och trafik
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen