Ekonomi

Hyresgäster betalar för misstänkt fiffel

Det blir hyresgästerna som får betala när försäkringsbranschen genom samarbete misstänks lura de kommunala bostadsbolagen på för höga premier. Konkurrensverket har utvidgat sin undersökning med nya tillslag mot flera försäkringsjättar.

Konkurrensverket utreder misstänkt brott mot konkurrenslagen hos flera försäkringsbolag. Arkivbild.Bild: Claus Gertsen /TT
Konkurrensverket har genomfört nya gryningsräder mot flera stora försäkringsbolag, efter att ha fått Patent- och marknadsdomstolens godkännande. If, Trygg-Hansa, Folksam och AIG Europes filial i Sverige fick under onsdagsmorgonen oannonserade inspektioner av myndigheten.
Morgonens räder ska ses som en utvidgning av den tidigare startade undersökningen mot försäkringsförmedlarna Söderberg & Partners och närstående bolag S&P Assurans, samt norska Protector, enligt Konkurrensverket.
– Vi har fått in fler misstankar och då har vi gjort fler undersökningar, säger Konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius.
Bakgrunden är misstänkta olagliga överträdelser av samordnade försäkringsupphandlingar där Söderberg&Partners och S&P Assurans varit spindlarna i nätet. Framför allt är kommunsektorns bostadsbolag som därmed kan ha fått betala för höga försäkringspremier.
– Extremt upprörande, säger Anders Sjödin, vd på Sabo Försäkring, som ägs av närmare 100 kommunala bostadsbolag.
Sabo Försäkring sköter upphandlingar av fastighetsförsäkringar för de kommunala bostadsbolagens räkning. Det handlar enligt Anders Sjödin om hundratals miljoner kronor i årliga premier. I snitt kostar det en hyresfastighet 5–7 kronor per kvadratmeter i försäkringspremier. Dyrare försäkringspris landar i slutändan på hyresgästen.
– I en förlängning kan man säga det, säger Anders Sjödin, som tycker att misstankarna sätter frågetecken för hela försäkringsbranschen.
Enligt Konkurrensverket och även Patent- och marknadsdomstolen finns starka indicier att även försäkringsbolagen If, Trygg-Hansa, Folksam och AIG överträtt konkurrenslagen och ha avtalat eller samordnat sig vad gäller försäkringsupphandlingar, enligt nya dokument från domstolen.
"Den misstänkta överträdelsen är att anse som allvarlig och berör en marknad som är av betydelse för samhällsekonomin", skriver domstolen.
Försäkringsbolaget If bekräftar Konkurrensverkets besök.
– Det är bra att de går till botten med det här. Vi samarbetar förstås fullt ut, säger Caroline Uliana, chef för externinformation på If.
Söderberg&Partners har sedan tidigare nekat till misstankarna.
Fakta

Så ska det ha gått till

Försäkringsrådgivaren Söderberg&Partners och försäkringsförmedlaren S&P Assurans är två bolag som agerar som ett. De har ägarförhållanden via huvudägaren Per-Olof Söderberg som knyter de båda bolagen väldigt nära varandra.

Enligt Konkurrensverket ska de riggade upphandlingarna ha gått till på följande sätt:

I upphandlingen hösten 2016, där cirka 150 kommuner, kommunala bolag och andra enheter ingick, fick försäkringsbolagen i möten i S&P Assurans lokaler lämna indikativa bud. Vid ett av dessa möten berättade S&P Assurans ingående för vart och ett av försäkringsbolagen hur de låg till i pris gentemot de andra bolagen. Efter mötet kunde sedan försäkringsbolaget komma in med ett nytt justerat bud utefter de nya uppgifterna. Exempelvis om konkurrensen var låg kunde försäkringsbolaget ligga kvar på ett högt pris.

Liknande anbudsförfarande ska på ett systematiskt vis även ha skett tidigare, enligt Konkurrensverkets uppgifter.

Källa: Konkurrensverket

Gå till toppen