Malmö

Läsartext: Ingen vinner på att Malmö skönmålas

Turning Torso får ofta stå för bilden av Malmö.Bild: Peter Frennesson
I Sydsvenskan den 5 juni citerar Per Svensson korrekt Flash Eurobarometer som säger att Malmö finns bland de tio europeiska städer där människor trivs bäst med sitt liv. Det är givet att man som skribent hänvisar just till siffror som stöder ens egen uppfattning, men bilden av Malmö är enligt undersökningen mycket mer mångfacetterad.
Läs mer:Sverigevännerna som hatar Sverige
Flash Eurobarometer är en återkommande telefonundersökning, den senaste från 2015, som frågar 500 personer i var och en av 86 städer från Reykjavik på Island till Diyarbakir i Turkiet om deras uppfattning i trettio olika frågor som berör deras livskvalitet. Frågorna gäller städernas infrastruktur, arbetsmarknad, integrationsfrågor, säkerhet, miljöfrågor och även de svarandes tillfredsställelse med sin personliga situation, tillfredsställelse med livet i allmänhet, platsen där de bor, ekonomi och arbete. Det är naturligt att den relativa rankningen av livskvalitén mellan städerna påverkas starkt av ländernas situation, få kan förvänta sig att människors uppfattning om livskvalitén är densamma i det politiska förtryckets Turkiet och arbetslöshetens Grekland som i de rika länderna Schweiz och Luxemburg.
Det är när det gäller den personliga tillfredsställelsen med livet i allmänhet som Malmöborna placerar sig bland topp tio, men alla undersökta nordiska städer finns bland de översta 15. Malmöborna är helt i toppen när det gäller tillfredsställelsen med stadens grönområden.
Men Malmö faller ner till plats 38, långt under Stockholm när det gäller renhet och är nr 12 från botten när det gäller skolor och utbildning. På frågan om man i stort kan lita på folk i staden, svarar 27 procent av Malmöborna nej, att jämföra med 10 procent i Köpenhamn och 14 procent i Stockholm. 5 procent av Köpenhamnsborna känner sig inte säkra i staden, i Malmö är det 18 procent.
Sverige är ett rikt land, där man förväntar sig hög livskvalitet och Malmö är en på många sätt underbar stad, men ingen vinner på en skönmålning.

Petr Dejmek

Svar:
Tack för de konstruktiva synpunkterna. Jag är helt överens med dig om att "ingen vinner på en skönmålning". Men min poäng var att det i dag finns starka politiska krafter som tycker sig ha allt att vinna på en svartmålning av Sverige i allmänhet och Sveriges tredje stad i synnerhet.
Att både Sverige och Malmö har problem att hantera är uppenbart. Dessa problem finns det ingen anledning att förringa eller förneka. Men varken Sverige eller Malmö kan reduceras till sina problem. Det är att förfalska verkligheten. Det är vad propagandisterna på Avpixlat ägnar sig åt. Det är där enögdheten är norm. Det är mot den bakgrunden det i en artikel som polemiserar mot ett instrumentaliserat Sverigehat är relevant att lyfta fram att Malmö enligt Eurobarometern är en av de europeiska städer där invånarna trivs bäst. Att också Stockholm ligger bra till på den listan stärker artikelns grundläggande tes: det är inte så illa i Sverige som många (nästan alltid) velat göra gällande.

Per Svensson

Medarbetare på kulturredaktionen
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen