Annons

Annons

Annons

Malmö konstmuseums framtid

Entré eller Rosengård – här är de fem tänkbara platserna för ett nytt konstmuseum

Värnhem, Triangeln, Rosengård, Varvsstaden eller Nyhamnen. Det är de fem lägen i Malmö där ett framtida konstmuseum kan komma att placeras, enligt den nya förstudie som presenterades för kulturpolitikerna på torsdagen.

Text

Malmö konstmuseum finns idag på Slottsholmen, men en ny utredning visar på fem tänkbara nya placeringar.

Bild: Thommy Nyhlén

Annons

I oktober beställde kulturnämnden i Malmö en förstudie för att komma vidare i diskussionen om ett nytt konstmuseum i Malmö. Den nuvarande konstmuseibyggnaden på Slottsholmen uppfyller inte de klimatkrav som ställs för att kunna bedriva en modern konstmuseiverksamhet, anses det.

Därför har analysföretaget Oxford Research, stadsbyggnadskonstorets planenhet och Malmö konstmuseum tillsammans nu tagit fram en förstudie där man bland annat ser på vad effekterna av ett nytt konstmuseum skulle vara. Under torsdagen presenterades rapporten för Malmös kulturnämnd som nu ska läsa igenom och fundera innan ärendet tas upp igen i kulturnämnden i höst. Därefter ska kommunfullmäktige få i uppdrag att besluta om de vill satsa på ett nytt konstmuseum.

Annons

Förutsättningarna för rapporten har varit att hitta ett läge på cirka 8000 kvadratmeter som är fysiskt tillgängligt på en synlig plats i staden. Att huset ska ha högt arkitektoniskt värde, öka Malmös attraktivitet och ha utrymmen för möten mellan människor var andra förutsättningar.

Annons

I förstudien började man med 22 olika lägen runtom i Malmö, vilket nu har skalats ner till fem tänkbara platser för ett nytt konstmuseum: Nyhamnen, Varvsstaden, Triangeln, Entré vid Värnhem och Rosengårds station.

Alla lägena beräknas ta runt fem år från beslut till invigning, med undantag för Entré som bara beräknas ta tre år eftersom det finns en befintlig byggnad på plats.

Varken Oxford Research, planenheten eller konstmuseichefen Cecilia Widenheim vill förorda något av alternativen i nuläget.

– Vi har dock landat i en rekommendation och det är att man bör välja lokalisering utifrån vilka effekter man vill prioritera och att det är det som bör styra, säger Henrik Twetman på Oxford Research.

I det ligger att det finns olika effekter av att lägga ett konstmuseum i exempelvis Varvsstaden eller Rosengård. Cecilia Widenheim anser att läget också kommer att påverka vilket sorts konstmuseum det blir.

– Ett konstmuseum måste fungera i sin närmiljö. Beroende på vad man har för närmiljö så sätter man ett program. Rosengård har sina förutsättningar och Nyhamnen har sina. Det viktiga är att hitta en unik röst och göra saker som inte de andra gör, säger Cecilia Widenheim.

– Men ju mer perifert läge man har desto mer muskler måste man ha för att locka dit folk, tillägger hon och nämner stora affischnamn eller en speciell restaurang som exempel på saker som kan locka folk till icke-centrala museer.

Cecilia Widenheim.

Bild: Peter Frennesson

Annons

– Jag skulle ju gärna se att det var ett museum som var lätt att råka gå in på när man går förbi, säger Cecilia Widenheim.

Annons

Enligt Oxford Resarchs Henrik Twetman har de intervjuade i rapporten varit mest positiva till Triangeln och Rosengårds station.

Kostnadsmässigt har det gjorts en beräkning där konstmuseet behöver runt 10–12 miljoner kronor extra årligen bara i personal- och driftskostnader, eftersom de idag har gemensamma kostnader med Malmö museer. Hyreskostnaden skulle variera mellan 20–40 miljoner beroende på läge. Dessutom räknar de på extra utställningskostnader på 2 miljoner kronor. Så mellan 35 och 55 miljoner kronor är kostnadsspannet de räknar på för ett nytt museum.

Samtidigt med arbetet med konstmuseet har det pågått ett arbete med att hitta en lokalisering för ett eventuellt demokrati- och migrationsmuseum. Även där har Varvsstaden och Nyhamnen nämnts, då tillsammans med Folkets park. Cecilia Widenheim säger att i Nyhamnen finns möjlighet att skapa en klustereffekt med två museer, men det skulle inte få plats i Varvsstaden.

För- och nackdelar med de fem olika lägena

Cirkeln visar vilket läge i Nyhamnen som rapporten fokuserat på.

* Nyhamnen. I rapporten har man tittat på ett läge mellan Smörkontrollen och Universitetsbron. Enligt rapporten ses det som en attraktiv plats med tanke på närheten till vattnet och att det skulle vara en lämplig plats för en signaturbyggnad. Eftersom området är under utveckling finns det mycket tillgänglig yta. Det skulle också locka fler människor till ett nytt område som ligger intressant ur ett regionalt perspektiv, med tanke på närheten till Centralen. Samtidigt kommer det att ta lång tid innan området står klart och man ser inga naturliga flöden idag. Kan också uppfattas som en elitsatsning. Det tredje mest populära förslaget hos de intervjuade i rapporten.

Annons

Annons

Cirkeln visar vilket läge i Varvsstaden som rapporten fokuserat på.

* Varvsstaden: I sydöstra delen av Västra hamnen finns det befintliga byggnader som kan vara tänkbara. I rapporten har man utgått från Kockums gamla maskinhall eller gjuteri. Ligger centralt och uppfattas som en "säker" placering nära det nuvarande konstmuseet. Men risken för saneringsbehov av mark är stor och det är svårare här än i Nyhamnen för museet att prägla stadsutvecklingen. Beskrivs som långt ifrån det fria kulturlivet och kan upplevas som en elitsatsning. Det område som de intervjuade i rapporten förordat minst.

Byggnaden mellan det stora köpcentret och Värnhemstorget ses i rapporten som en tänkbar placering för ett konstmuseum.

* Entré: Ses i rapporten som en möjlighet att binda samman tre av stadens stora utvecklingsområden: Nyhamnen, Kirseberg och Sorgenfri. Närheten till Östervärns station ses som en fördel, samt att det skulle bidra till att vitalisera Värnhemsområdet. En placering här skulle utvidga stadskärnan och få en ny publik till konstmuseet. Ses också som det billigaste och snabbaste alternativet. Dock säger personer i rapporten att köpcentret Entrés rykte som krisande köpcenter kan riskera att smitta av sig på konstmuseet och ses som en räddningsinsats snarare än ett satsning på just konstmuseet. Ses också som ett perifert läge och en byggnad som inte är anpassad för museiverksamhet.

Annons

Cirkeln visar vilket läge vid Triangeln som rapporten fokuserat på.

* Triangeln: Alldeles intill den södra Triangelnstationen finns ett utrymme som rapporten fokuserat på. Fördelar enligt rapporten är att det är centralt, nära det nya kulturstråket och att man kan hitta synergieffekter med andra kulturverksamheter i närheten. Nackdelar är att det är en dyr och liten tomtyta, man skulle behöva bygga på höjden. Enligt rapporten är detta det alternativ med sämst möjligheter till sociala effekter och området är inte heller i behov av den draghjälp ett konstmuseum skulle kunna utgöra. Trots allt detta är det en av de placeringar som förordas mest av de intervjuade i rapporten.

Annons

Cirkeln visar vilket läge i Rosengård som rapporten fokuserat på.

* Rosengårds station: Stationen ska trafikeras inom kort och ses som ett utvecklingsområde. Ett museum skulle kunna ha en positiv effekt på området och få stort symboliskt värde. Skulle tillgängliggöra konst för en ny publik och uppfattas som en satsning för Malmöborna och inte för "de priviligierade". Den stora nackdelen uppges vara dess perifera läge och därför finns en oro att det inte skulle locka tillräckligt mycket folk. En placering här skulle kunna uppfattas som ett integrationsprojekt snarare än en kultursatsning, menar rapporten. Tillsammans med Triangeln det område som flest av de intervjuade i rapporten förordar.

Annons

Håll koll på Malmös konstliv – följ Dygnet Runt på Facebook

Fakta

Malmö konstmuseum

Malmö konstmuseum har idag Sveriges fjärde största konstsamling med 40 000 verk. Där finns verk från tidigt 1500-tal till verk från idag. Den nuvarande visningsytan på Slottsholmen motsvarar 2 000 kvadratmeter och där delar de hus med Malmö museer.

Anledningarna till att det sedan fler år höjts röster om ett nytt konstmuseum är:

* lokalerna har blivit för trånga för museets behov.

* lokalerna motsvarar inte kraven på klimat och säkerhet.

* man kan bara visa en bråkdel av samlingen.

* museet upplevs som anonymt och blandas ihop med Malmö museers verksamhet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan