Malmö

Läsartext: Hur många behöver egentligen köra bil inne i Malmö?

Vi kan gott både köa och betala extra för att vi förorenar miljön och försämrar boendes hälsa, skriver Johanna N Spanne om dem som väljer att köra bil inne i Malmö.Bild: Patrick Persson
Inlägget av Katarina Kasmarvik (5 juni) innehåller en rejäl dos motsägelse. Jag undrar hur hon tänker att anläggandet av bussfiler och cykelställ minskar valfriheten i trafiken i Malmö? När hon samtidigt vill öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, som ju är mycket beroende av tiden en resa tar och när bussfilerna möjliggör minskad färdtid och ökad attraktivitet. Och jag undrar med vilket underlag hon säger att buller, luftföroreningar och trafikolyckor ökar? Känslan av att få sina privilegier kränkta i form av den ålderdomliga automatiska förkörsrätten för bilister försvinner till förmån för att alla trafikslag delar på gator och tidsvinster?
Läs mer:Att försvåra bilismen är fel väg om man vill uppnå en hållbar utveckling
Att fokusera på "teknologiska innovationer" är säkert bra, men hur många Malmöbor har råd med en ny miljöbil?
Jag undrar hur många det är som verkligen behöver bilen under arbetsdagen och hur många som verkligen behöver köra till jobbet. De som gör som jag gör några gånger per år och tar bilen till jobbet för att jag missat i planeringen kanske inte ska få styra över hur infrastrukturen planeras. Vi kan gott både köa och betala extra för att vi förorenar miljön och försämrar boendes hälsa.
Det tråkiga när känslor får styra över fakta och gediget bakgrundsarbete är att saker blandas ihop. Till exempel minskar ju vägbullret när hastigheten minskar och luftföroreningshalternas verkliga utveckling före och efter förändringar i trafiken kan man hitta på malmo.se eller be Miljöförvaltningen om.

Johanna N Spanne

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen