Aktuella frågor

Debattinlägg: "Tyvärr kan kvinnors rättigheter aldrig tas för givna."

Vi använder EU-parlamentet för att bedriva feministisk kamp och visa solidaritet samtidigt som vi står fast i vår kritik av EU som en union för nyliberalism, åtstramningspolitik och överstatlighet. Det skriver Malin Björk och Mirjam Katzin, Vänsterpartiet.

Den stora ”Black protest”-rörelsen ledde till att den polska regeringen till slut tvingades att stoppa ett lagförslag som ytterligare ville inskränka landets redan minimala aborträttigheter, skriver Malin Björk och Mirjam Katzin.Bild: Czarek Sokolowski
Den feministiska kampen måste fortsätta. De konservativa krafter som vill begränsa kvinnors rättigheter och inskränka rätten till abort organiserar sig både internationellt och på EU-nivå. Kvinnors kroppar och hbtq-rättigheter har i olika utsträckning blivit slagfält för stora delar av EU-högern. I Polen råder i det närmaste abortförbud. Dessutom har den polska regeringen nyligen receptbelagt så kallade dagen-efter-piller. Även i Irland och Malta är det förbjudet att göra abort.
I Europaparlamentet frodas högerkonservativa krafter som har en syn på kvinnor och män som snarast hör hemma i ett annat sekel. Med religiösa och nationalkonservativa förtecken målar de fram en berättelse om kvinnor och män som väsensskilda där kvinnors roll är underordnad och helst begränsad till hem och barn.
Vänsterpartiet har, sedan Sveriges inträde i EU, haft en ledande roll i EU-parlamentets jämställdhetsutskott. EU-parlamentet har bland annat ställt sig bakom relativt progressiva yttranden som att den svenska sexköpslagen är ett viktigt instrument i kampen mot människohandel och prostitution.
I EU-parlamentet samlar Vänsterpartiet också de krafter som tar strid för kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Direkt efter EU-valet 2014 tog vårt parti initiativ till det tvärpolitiska aborträttsnätverket All of Us. Nätverket är en reaktion mot abortmotståndarna i det europeiska nätverket One of Us som stöds av många av de högerkonservativa krafter som finns i och utanför EU-parlamentet.
I höstas bjöd All of Us in polska aborträttaktivister till EU-parlamentet i Strasbourg. Aktivisterna hade deltagit i den stora ”Black protest”-rörelsen som ledde till att den polska regeringen till slut tvingades att stoppa ett lagförslag som ytterligare ville inskränka de redan minimala aborträttigheterna. Trots att Polens abortlagstiftning inte är något som EU beslutar om, betonade aktivisterna flera gånger hur viktigt stödet från EU-parlamentet är för deras kamp. Många av de konservativa polska ledamöterna blev irriterade av att EU-parlamentet ”la sig i” Polens angelägenheter. Men kvinnors rättigheter är inte bara en fråga för den polska regeringen, det är vår plikt som medmänniskor att reagera när grundläggande rättigheter tas ifrån oss.
Abortmotståndarna ska inte underskattas. Förutom abortförbud är abortvårdsvägran ett stort problem. I Italien vägrar 70­­—80 procent av alla gynekologer att utföra abort med hänvisning till sin ”samvetsfrihet”. Även om du som kvinna har laglig rätt att göra abort så är det i praktiken svårt att få tag i en villig läkare i Italien. Här i Sverige har barnmorskan Ellinor Grimmark drivit sitt krav att vägra utföra abort till högsta instans och siktar nu vidare mot Europadomstolen. Hon, liksom många andra abortmotståndare, finansieras av den mäktiga amerikanska anti-abortlobbyorganisationen Alliance Defending Freedom, ADF.
Vi använder EU-parlamentet för att bedriva feministisk kamp och visa solidaritet samtidigt som vi står fast i vår kritik av EU som en union för nyliberalism, åtstramningspolitik och överstatlighet.
På den feministiska festival som just nu pågår i Malmötar vi kampen vidare genom ett samtal om aborträtt och abortvårdsvägran med bland andra aktivister från Irland och Polen. Tyvärr kan kvinnors rättigheter aldrig tas för givna.

Malin Björk

Mirjam Katzin

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.
Mirjam Katzin är ordförande för Vänsterpartiet i Malmö.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen