Skåne

Öresundsbron går mot rekordår – men vinsten släpar efter

Öresundsbrokonsortiet går mot ett nytt rekordår. Fordonstrafiken har under de sjutton år som bron varit i drift aldrig tidigare varit så intensiv som under första halvåret 2017. Ändå brottas företagsledningen med bekymmer: integrationen över Sundet har mattats, liksom brobolagets vinst.

Fordonstrafiken på Öresundsbron har i år nått nya rekordnivåer som överträffar de tidigare toppnoteringarna från 2008. Men allt för många kunder betalar med den svaga svenska valutan.Bild: Lars Brundin
När ledningen för Öresundsbrokonsortiet ser tillbaka på trafikutvecklingen under 2017 är glädjeämnena flera.
När första halvåret är till ända kommer mer än 3,5 miljoner fordon ha kört över bron. Det blir ett rekord som med råge överträffar den tidigare rekordnoteringen från 2008 – ett år med stark högkonjunktur, då 3,4 miljoner fordon körde över Öresundsbron under ett halvår.
Under varje månad i år har trafikintensiteten på bron legat högre än under tidigare års rekordmånader. Enda undantaget är februari. Fortfarande står sig rekordet från februari 2008 då 519 168 fordon tog sig över Öresundsbron.
Också under årets tre sommarmånader, med juli och augusti som brons absoluta högsäsong, väntas trafiken på bron ligga kvar på nya rekordnivåer. Den rådande högkonjunkturen gör att fler unnar sig en långväga bilsemester.
–Det är goda tider. Folk reser mer när de har pengar och är på gott humör. Det drar vi nytta av, säger Caroline Ullman-Hammer, vd på Öresundsbrokonsortiet.
– Dessutom känns det som att det är bra rull i regionen, både i Köpenhamn och Skåne. Arbetsmarknaden är starkare än på länge.
Fordonstrafiken på Öresundsbron har hittills i år ökat med drygt 3 procent jämfört med samma period i fjol. Särskilt lastbils- och pendlartrafiken visar starkt ökande siffror.
Det tycks som om ett stort antal av de Öresundspendlare som övergett tågen till förmån för bil har dröjt sig kvar på brons vägavsnitt. Biltrafiken på bron ökade kraftigt också under maj – efter det att id-kontrollerna avskaffats på tågstationen på Kastrup.
Trots rekordsiffrorna finns det en del mörka moln som tornar upp sig över Öresund.
• Den ökade fordonstrafiken beror ju delvis på en illa fungerande tågtrafik över Sundet, som i sin tur lett till att integrationen över Öresund försvagats. Det riskerar på sikt att även försvaga trafikutvecklingen på Öresundsbron.
– Nedgången för tågtrafiken över Öresund har en baissande effekt på integrationen. Det drabbar oss indirekt. Vi vill ju att det ska vara en naturlig möjlighet för alla i den här regionen att ta ett jobb på andra sidan Öresund, säger Caroline Ullman-Hammer.
• Trots att brointäkterna fortsätter öka minskar vinstnivån för Öresundsbrokonsortiet. Under årets första kvartal sjönk resultatet för brobolaget från 213 till 209 miljoner (danska) kronor. Minskningen beror på att räntekostnaderna ökat till följd av en ökande svensk och dansk inflation.
Just nu förlorar brokonsortiet några miljoner på årsbasis på att den svenska kronan är svag. Eftersom brokonsortiet ännu inte gjort någon valutajustering av priserna kommer de bilister som betalar i svenska kronor just nu billigare undan än de som betalar i danska kronor eller euro.
– Vi låter det gå rätt länge innan vi justerar priserna i svenska kronor. Men det görs förr eller senare, säger Caroline Ullman-Hammer.
I dagsläget kostar en enkelresa över bron för personbil 520 kronor i svenska kronor, men 410 kronor i dansk valuta (motsvarar 537 svenska kronor) och 56 euro (motsvarar 546 kronor).
Gå till toppen