Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Svårare lämna förslag för den som saknar datorvana

Svedala förändrar reglerna för medborgarförslag. Från första juli krävs stöd av minst 30 personer. Och för den som saknar datavana blir det svårare.

Tillgång till dator blir viktigare när reglerna för att lämna medborgarförslag förändras.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Tidigare har vem som helst kunnat skicka in ett medborgarförslag som sedan behandlats och besvarats av kommunen. Både mejl och vanlig post har varit möjliga sätt att lämna in förslaget.
Nu förändras reglerna efter beslut i kommunfullmäktige. Förändringen beror på att medborgarförslagen medfört mycket administrativt arbete.
Den som efter den första juli vill lämna ett medborgarförslag hänvisas till kommunens hemsida och den nya funktionen "Idé Svedala".
Här förväntas förslagsställare registrera sig och lämna in sina förslag i digital form. Förslaget ligger sedan kvar under 90 dagar. Om förslaget under den tiden fått stöd av minst 30 andra personer tas det upp till behandling.
På hemsidan uppmanas förslagsställarna att marknadsföra och informera om sitt förslag i bland annat sociala medier för att samla det stöd som behövs.
Förändringen riskerar att göra det svårare för den som saknar vana vid att hantera en dator. Men Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester (M) utlovar hjälp för sådana personer.
– Tanken är att det här ska vara för alla. Om man själv inte har tillgång till eller kan hantera en dator kommer kommunens kundservice att hjälpa till. Då handleds man av kundservice eller får manuell hjälp att lägga in det i systemet, säger hon.
Men sedan förväntas man ju marknadsföra sitt förslag på sociala medier?
– Erfarenheterna från andra kommuner vi frågat visar att invånare ändå hittar sätt att nå ut. Ofta har man ju ett socialt nätverk omkring sig. Säkert kan man få hjälp av någon i sin omgivning, man är kanske med i någon förening eller studiecirkel där man lära känna någon som kan hjälpa en sprida sitt budskap.
Har ni skickat ut den här förändringen på remiss till pensionärsrådet?
– Nej, men vi har varit väldigt öppna med att vi jobbat med frågan och lyssnat av. Det bör inte komma som någon överraskning för någon att vi gör den här förändringen, säger Linda Allansson Wester.
Liksom tidigare innebär de nya reglerna att alla även i fortsättningen har rätt att skicka in förslag. Någon åldersgräns eller något krav på att vara bosatt i kommunen finns inte. Tanken är att alla – även besökare utifrån – kan ha värdefulla tankar att bidra med.
Några tiotal personer har hittills utnyttjat möjligheten varje år. 2013 gick Sydsvenskan igenom 59 förslag som lämnats in under två år. Ungefär hälften av förslagen bifölls helt eller delvis.
Gå till toppen