Åsikter

Läsartext: Miljöengagemanget måste börja på hemmaplan för att ge global effekt

Man kan förstå varför inte fler satsar på solfångare, om det nästan är omöjligt att finansiera dem, skriver Edward Erasmie Jones.Bild: Henrik Montgomery/TT
Miljön är nutidens viktigaste politiska fråga. Vi behöver alla engagera oss i denna fråga, inte minst vi unga som snart ska ta över. Den första juni drog president Trump USA ut ur klimatavtalet i Paris . När nu en av de största klimatbovarna inte längre behöver svara inför någon måste resten av världen ta lite mer ansvar för att åstadkomma det som bestämts i avtalet.
Givetvis är normen att ha ett globalt perspektiv på miljö, men det är också viktigt att ha koll på den lokala, kommunala politiken och vad som sker där.
Till exempel, vad gör de lokala politikerna för att se till att Helsingborg tar sitt ansvar, så att Sverige kan fortsätta leda världen inom grön politik med stöd från kommunerna?
Budgeten för miljö inom Helsingborg som presenteras på kommunens hemsida visar att bara 42 öre per 100-lapp används till miljö- och hälsoskydd. Det är väldigt lågt och reflekterar knappast den progressiva attityd till miljöfrågor som världen förväntar sig av Sverige. Helsingborgs kommun är givetvis inte representativ för hela Sverige, men jag tycker ändå att mer borde göras så att Helsingborg kan bidra med rätt stöd för miljön. En ökning av resurser och finansiellt stöd till de individer och företag som försöker bidra till avancemanget av förnybar och grön energi, till exempel, är ett steg i rätt riktning.
Utöver det, så märker man hur dåligt solenergi och solfångare framhävs av kommunen, även om det är en form av förnybar energi där teknologin avancerar med stormsteg. Vad beror detta på? Kanske det dåliga finansiella stödet som kommer ifrån kommunen? Broschyren “Solklart - solvärme”, som finns att ladda ner på kommunens hemsida, beskriver ofantliga kostnader på solfångare för både individ och företag men inget konkret om kommunalt stöd. Man kan därför förstå varför inte fler satsar på solfångare, om det nästan är omöjligt att finansiera dem.
Jag och säkerligen många fler tänker likadant: vi måste agera för att se till att miljön bevaras och att Sveriges energi förblir förnybar. För mig som elev på gymnasiet är frågan om miljö personlig då den direkt påverkar min framtid. Mitt engagemang är också väckt av att jag har sett hur världens åsikt har utvecklats under min uppväxt. Al Gores upplysande tal om “The planetary emergency” och nu senast Emmanuel Macrons tal “Make our planet great again” har haft starkt inflytande på mig, och min generation. I skolan påminns vi gång på gång om hur viktigt det är att vi åtar oss en miljövänlig och progressiv attityd mot världen och det är därför väldigt nedslående att se våra egna kommunpolitiker vara nonchalanta mot något som ligger oss så nära om hjärtat. Vi måste alla agera för att rädda vår planet, men först och främst måste vi röja upp lite i Sundets Pärla.
Håll koll på kommunpolitiken och sätt ner foten för miljön!

Edward Erasmie-Jones

Edward Erasmie-Jones går på diploma program på the International school of Helsingborg (ISH). Han har lett rådet för skolans FN-rollspel och varit kassör i elevkåren på ISH.
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen