Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Den lediga tiden blir allt mindre ledig i takt med att nåbarheten ökar."

Sannolikt skulle Det skriver Mikael Ottosson, docent i arbetsvetenskap.

Tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid bidrar av allt att döma till ökad stress, skriver Mikael Ottosson, docent i arbetsvetenskap.Bild: Emilio Morenatti
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Reklam uppmanar oss att ”smygjobba” på fritiden. Arbetsgivare och andra jobbkontakter förväntar sig att vi ska arbeta på vår lediga tid.
Den tekniska utvecklingen gör att människors möjligheter att få ihop sitt livspussel ökar, men också att den lediga tid som är nödvändig för återhämtning begränsas.
Den lediga tiden blir allt mindre ledig i takt med att nåbarheten ökar. En forskargrupp, där jag ingår, genomförde nyligen en studie där nära en fjärdedel av ett representativt urval av alla anställda i Sverige uppgav att de upplevde en förväntan från sina arbetsgivare att vara tillgängliga och svara i mobil och på mejl utanför arbetstid. I samma studie uppgav nära en tredjedel att de ofta läste mejl efter ordinarie arbetstid. Det ser givetvis olika ut i olika delar av arbetsmarknaden, till exempel visar en undersökning av fackförbundet Unionen från 2012 att två av tre tjänstemän inom den privata sektorn läste jobbmejl efter arbetstid.
I vår studie framkommer också att mer än hälften av dem som upplevde att arbetsgivaren förväntar sig att de skulle vara tillgängliga utanför arbetstid kände sig stressade. Nära en tredjedel uppgav också att de kände sig otillräckliga. Fler tyckte att det var mer stressande att vara tillgänglig, än tillgängligheten underlättade deras vardag.
I januari 2016 var, enligt Försäkringskassan, en fjärdedel av alla nya sjukskrivningarkopplade till en psykiatrisk diagnos. Av dessa hängde drygt 90 procent ihop med ångest, stress och förstämning. Bland orsakerna till de många sjukskrivningarna noterar Försäkringskassan även diagnoser relaterade till alkohol och ät- och sömnstörningar. Tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid bidrar av allt att döma till ökad stress.
Sambanden är komplexa, men enligt arbetslivsforskningen är en avsevärd del av problematiken kring psykosocial ohälsa relaterad till arbetslivets utveckling. Tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid bidrar av allt att döma till ökad stress.
Arbetsmiljöverket konstaterar i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö att arbetsgivaren är ansvarig för att hantera att anställda upplever förväntningar på att vara ständigt nåbara, liksom förhållandet att tekniken ger anställda möjlighet att utföra arbete på fler tider och platser än tidigare.
Arbetsmiljöverket slår också fast att arbetsgivaren särskilt bör uppmärksamma de anställdas möjlighet till återhämtning. Arbetsmiljöverkets föreskrift bör ses i ljuset av att frågan om tillgänglighet efter ordinarie arbetstid inte diskuteras på svenska arbetsplatser. Enligt en studie av Jusek (akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare) från 2014 uppgav endast drygt 15 procentatt det fanns en tydlig och kommunicerad policy på deras arbetsplats.
Även om Arbetsmiljöverket säger att arbetsgivarna är ansvariga för hur nåbara de anställda måste vara, är det oklart hur det i praktiken ska gå till.
I Sverige överlåts av tradition en stor del av arbetets reglering till arbetsmarknadens parter. I Frankrike, där staten tar en mer aktiv roll, har arbetstagare sedan januari i år fått laglig rätt att ”logga ut”, vilket innebär att de inte är skyldiga att läsa sin e-post eller svara i telefon på fritiden. Företag med fler än 50 anställda måste komma överens med sin personal om en policy för tillgänglighet. I de fall de inte kommer överens kan den anställde välja att inte läsa mejl eller att svara i mobilen.
I såväl Frankrike som Tyskland regleras i kollektivavtal hur nåbara de anställda ska vara. Enskilda företag har också egna regler. Till exempel har BMW, Daimler och Volkswagen infört en information overkill-policy vars syfte är att minska de anställdas mejlaktiviteter på fritiden. På Volkswagen är mejlservrarna öppna 30 minuter före och 30 minuter efter ordinarie arbetstid. På Daimler raderas mejl som skickas till anställda som loggat ut från jobbet.
De outtalade krav som många anställda uppfattar att arbetsgivare ställer, och den frivilliga övertid som utförs för att arbetet upplevs som lustfyllt, är något som staten och arbetsmarknadens parter behöver hantera.
Frågan om de anställdas nåbarhet är komplex och har många bottnar, till exempel företags möjlighet att verka i en global ekonomi, en snabb teknikutveckling, men även hur människor ska få sin vardag att fungera.
Sannolikt skulle många arbetstagare må bra av en lagstiftning som tvingar fram ett aktivt arbete med policys och riktlinjer om nåbarhet på våra arbetsplatser.

Mikael Ottosson

Mikael Ottosson är docent i arbetsvetenskap vid Lunds universitet och Malmö högskola.
Gå till toppen