Inside Redhawks

”Särskilda skäl” Panterns smala räddningsplanka

Bild: BILDBYRÅN
Panterns överklagan till Svenska Ishockeyförbundets appellationsnämnd är sista hoppet för att rädda elitlicensen och serietillhörigheten.
Om licensnämndens beslut med tvångsdegradering av Pantern står fast är det djupt olyckligt för föreningen och Malmöhockeyn i stort.
Och i så fall oerhört onödigt.
Självklart borde inte klubben vara i närheten av att sätta sig i en sådan här situation (som jag varit inne på tidigare). Licensnämndens reglemente lämnar knappast något utrymme för feltolkningar. Åtminstone inte när det gäller själva fundamentet: Datum och regeln om eget kapital.
Licensnämnden gick ut hårt i förra veckan och det gjorde man förmodligen inte för att Pantern är liten förening som lätt kan tryckas ned. Utan snarare för att man anser sig ha mycket på fötterna.
Licensnämndens beslut om nedflyttning grundar sig först och främst på att Pantern inte lämnat in årsredovisningen i tid. Först missade man den ursprungliga deadlinen och sedan uppskovstiden. Trots att man befann sig i ett så kallat kontrollår.
Sammanfattar vi Panterns överklagan kan vi se att den siktar in sig på det lagliga utrymmet: ifrågasätter om Hockeyallsvenskans licensnämnd har rätt att degradera klubben. Att man helt enkelt har agerat utöver sin behörighet och att skälen inte räcker. Pantern slår också fast att föreningen har en miljon kronor i eget kapital och således det som definieras som en stabil ekonomi. Klubben hävdar också att särskilda skäl föreligger, som gjorde att årsredovisningen inte lämnades in i tid – läs den mänskliga faktorn: bokhållaren blev pappa mitt i det hektiska arbetet och att revisorn upptäckte några felbokningar, vilket innebar att bokslutet inte kunde signeras av denne. Allt detta försenade processen.
I reglementet för Hockeyallsvenskans licensnämnd finns två punkter som känns avgörande för utgången:
”Licensnämnden ska inför varje säsong självständigt pröva huruvida förening som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i Hockeyallsvenskan dessutom uppfyller i detta reglemente uppställda villkor för deltagande i serien.”
Kommentar: Lägg märke till ”självständigt pröva”. Behörighet att fatta den här typen av beslut lär licensnämnden ha.
Förening som inte följt en handlingsplan som legat till grund för licensbeslut, ska inte beviljas licens vid nästa års prövning om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses enligt detta reglemente att föreningen drabbas negativt av en plötslig och oförutsedd händelse som legat utanför föreningens kontroll och som inte skäligen kunde ha undvikits.”
Kommentar: ”inte följt en handlingsplan” och ”särskilda skäl” är nyckelfraserna. Licensnämnden får säkert inte problem med att påvisa att handlingsplanen inte följts. Däremot känns ”särskilda skäl” som Panterns största chans att undvika degradering. Livlinan. Den smala räddningsplankan.
Sedan kan man alltid hävda att förseelsen inte står i proportion till straffet, men det är annan fråga. Med ett annat reglemente.
Läs alla artiklar om: Ishockey: Panterns framtid
Gå till toppen