Huvudledare

Ledare: Rätt och fel kring LSS handlar inte om pengar.

Rullstolsburne Nils Lindblom demonstrerar för rätten till assistentersättning.Bild: Anna Hållams/TT
Är 500 kronor per skattebetalare för en bibehållen nivå på assistansersättningen för lite eller för mycket? Frågan lyfts av förre Folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerberg, som kräver att regeringen ändrar på direktiven till den utredning som funderar på åtstramningar i lagen om stöd till funktionshindrade, LSS.
"Ha lite mer öppna direktiv, ta reda på fakta först och dra slutsatserna sedan", sade han till Ekot på tisdagen.
Westerberg, som numera arbetar som lobbyist för branschorganisationen Vårdföretagarna, hänvisar också till andra utredningar som fått ändrade direktiv under resans gång när kritiken blivit för stark.
Utspelet kommer mot bakgrund av flera uppmärksammade fall av indragen ersättning. Medierna har rapporterat om människor med svåra funktionshinder som drabbats när ersättningar till personlig assistans dragits in eller minskats. Det är ofta hjärtskärande berättelser där inte minst barn och unga med stort hjälpbehov drabbats. Brukare och anhöriga utsätt också för mycket noggranna prövningar när behovet ska bedömas. Till exempel mäts minuter och sekunder för hjälp med nagelklippning, hårborstning, påklädning och alla andra vardagsbestyr. Eftersom handläggare är människor blir bedömningar och beslut ofrånkomligen av och till olika och kan därför upplevas som godtyckliga.
Överklaganden och omprövningar blir också en jämlikhetsfråga. Den med särskilda behov som har turen att ha en anhörig som orkar sätta sig in i regler, finna prejudikat och formulera överklaganden kan få ett beslut överprövat och vinna i en högre instans. Andra har kanske föräldrar som av okunskap eller uppgivenhet finner sig i beslut som kanske hade kunnat överklagas framgångsrikt.
Assistanssystemet hamnar av och till också i mediernas sökarljus när hänsynslösa individer utnyttjat systemet för egen personlig vinning. En förälder tvingar sitt barn att spela funktionshindrat och anställer sig själv som assistent. En till synes svårt förlamad man avslöjas fullt gående på solsemester. Bedrägerierna uppmärksammas inte minst för sin skamlöshet och för att det i ett enda enskilt fall kan handla om miljontals kronor i felaktig ersättning.
Assistanslagen kom till under Bengt Westerbergs tid som socialminister i regeringen Bildt 1991-1994. Den präglades av generositet och humanism. Den är heller inte billig. I dag ligger kostnaden för LSS statliga del på 25 miljarder kronor och hör till statsbudgetens stora enskilda poster. I takt med att kostnaderna ökat har röster höjts om inskränkningar och begränsningar. Utöver de höga kostnaderna har berättelserna om fusk och bedrägerier säkert också bidragit till att ge lagen oförtjänt dåligt rykte.
I slutändan handlar det emellertid om någonting annat. Ett välfärdsland som Sverige har givetvis råd att ta hand om de allra svagaste.
Bengt Westerberg påpekar att ett samhälle som spenderar miljoner på att rädda livet på en svårt trafikskadad givetvis också har råd att ge vederbörande en dräglig tillvaro efteråt. Han har även räknat ut att om assistansen skrotas och ersätts av gruppboende och hemtjänst så sparar man in 3,5 miljarder kronor, eller 500 kronor per skattebetalare. Samtidigt skulle livskvaliteten försämras för många med särskilda behov.
"De där 500 kronorna är värda det mervärde, den bättre standard vi ger de här personerna med omfattande funktionsnedsättningar", sade Westerberg i Ekot.
Räkneexemplet känns fel – men ändå en smula rätt.
Fel för att bibehållet människovärde eller lindrat personligt lidande inte ska förses med en prislapp. Kostnaderna för omsorgen av den svagaste gruppen i samhället kan inte lättvindigt ställas mot andra behov.
Men samtidigt en smula rätt, för assistansersättningen och LSS hör till samhällets mest kostsamma delar. Även om missbruket utgör en mycket liten del av den totala kostnaden måste kontrollen av eventuellt fusk bli bättre.
Samhället måste vara generöst mot de allra svagaste. Och oförsonligt mot fuskarna.
Gå till toppen