Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

Ola Tedin: Lagtrots är ingen kommunal skyldighet.

En vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en kommun inte är skyldig att ge ekonomiskt bistånd till flyktingar som fått avslag på sin asylansökan. Trots det menar Malmös stadsjurist Natalie Glotz Stade att domen ger utrymme för att fortsätta ge bistånd till papperslösa. "Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet", sade hon till Sydsvenskan när domen blev känd.
Ställningstagandet gör att kommunen hamnar i en konstig ställning. Som myndighet är man skyldig att samarbeta med till exempel polisen. Onekligen sänder det ut tvetydiga signaler. Den som efter rättslig prövning nekats asyl borde kanske inte få hjälp med försörjningen av en myndighet samtidigt som denne gömmer sig för en annan.
Under tisdagen kom en dom i Malmö tingsrätt mot den tyske diakonen Arne Bölt som i januari förra året körde en syrisk mor och hennes två barn från Tyskland till Sverige. Bölt döms till 40 dagsböter för ringa människosmuggling, vilket han uppgav att han tänker överklaga.
Samma dag dömde Stockholms tingsrätt Sverigedemokraternas Kent Ekeroth för ringa misshandel under ett krogbesök. Även Ekeroth avser att överklaga.
I båda fallen har dom fallit efter rättslig prövning. Ekeroth anser sig ha agerat i nödvärn. Bölt av medmänsklighet. Domarna kan ändras av högre rätt, men oavsett hur de i så fall utfaller har parterna att hålla sig till utslaget. Så fungerar det i en rättsstat.
Men i Malmö räcker tydligen inte en prejudicerande dom i högsta instans för att ändra den kommunala policyn gentemot de så kallade papperslösa. Visst är den generös och humanitär. Men som statsminister Stefan Löfven (S) påpekade i våras är det viktigt att den som efter rättslig prövning fått avslag på sin asylansökan respekterar beslutet. "Annars har vi ingen ordnad migration", fastslog Löfven.
Om Malmö sätter sig över en dom i högsta instans har vi heller ingen ordnad myndighetsutövning.
Enklaste lösningen på lite sikt borde vara en förtydligande lagändring.
För det allmänna rättsmedvetandets skull.
Gå till toppen