Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Det är bara att hoppas att andra världsledare följer efter och inser vilken roll biblioteken kan spela i skapandet av en varaktig fred.”

Som en del i den colombianska regeringens försoningsprogram finns det nu mobila bibliotek i områden där tidigare gerillamedlemmar kan lämna ifrån sig sina vapen och påbörja sitt återvändande in i samhället. Det skriver Alex Soros, grundare av en stiftelse som delar ut pris till extraordinära insatser, och Patrick Weil, ordförande i Bibliotek utan gränser.

Genom att upprätta fritt tillgängliga bibliotek öppnar Colombias president Juan Manuel Santos ett rum där medborgarna kan delta i det demokratiska samtalet, skriver artikelförfattarna.Bild: Bibliothéques sans frontiéres
I en värld där risken för storskaligt krig tycks öka för varje dag, är ett fredsavtal en sällsynt och värdefull prestation. Ett av de mest betydelsefulla i modern tid slöts när Colombias president Juan Manuel Santos förra året förhandlat fram en överenskommelse mellan landets regering och FARC-gerillan, Revolutionary Armed Forces of Colombia.När regeringen skrev under avtalet i december, avslutades formellt ett femtioårigt inbördeskrig som kostat fler än 220 000 människor livet.
Santos tilldelades 2016 Nobels fredspris för sin insats. Men hans framsynta ledarskap rymmer mer än att förhandla fram och föra en överenskommelse i hamn. Som en del i regeringens försoningsprogram har Colombias nationalbibliotek prioriterat mobila bibliotek för allmänheten i FARC:s demobiliseringszoner, alltså där tidigare gerillamedlemmar kan lämna ifrån sig sina vapen och påbörja sitt återvändande in i samhället.
Biblioteken kommer med utbildning och information till områden som i decennier förötts av konflikter. De delar av Colombia som FARC tidigare kontrollerade hör till de mest isolerade och avlägsna i landet. Många saknar sanitära anläggningar, el, hälsovård och tillgång till utbildning.
Den låga läskunnigheten på landsbygden har förvärrat ojämlikheten i landet. Lyckligtvis inser Santos att utbildning och läskunnighet är förutsättningar för ökat ekonomiskt välstånd. Hans satsning på att styra mer resurser till demobiliseringszonerna syftar till att utjämna skillnaderna.
Men Santos historiska projekt är mycket mer än ett smart drag för att skapa ekonomisk tillväxt. Genom att upprätta fritt tillgängliga och kostnadsfria institutioner som folkbibliotek, öppnar Santos samtidigt ett rum där medborgarna kan delta i det demokratiska samtalet. Bibliotek uppmuntrar till empati och tolerans och gör det möjligt för lokalbefolkningen och gerillamedlemmar som nu återvänder in i samhället, att mötas och samverka på ett meningsfullt sätt.
Bibliotek gör gemensamt agerande möjligt genom att förse människor med resurser och information de behöver för att kunna råda över sina egna liv och för att stärka de sociala banden i sina samhällen. Bibliotek är knutpunkter där lokala organisationer och enskilda människor kan mötas för att avhandla dagens frågor och formulera fredliga samarbetslösningar på gemensamma problem.
Som samlingspunkter kan biblioteken också skapa gemensamma projekt och en känsla av tillhörighet. I några av de befriade områdena var rörliga bibliotek bland de första statligt drivna institutioner som etablerade sig efter att fredsavtalet skrivits under. Genom att göra biblioteken till en av regeringens allra första integrationsåtgärder i dessa områden, visade Santos på deras betydelse för avspänningen och fredsarbetet. Tillsammans utgör biblioteken ett nationellt nätverk som förenar tidigare isolerade områden.
Biblioteken är ett samprojekt mellan Colombias nationalbibliotek och frivilligorganisationen Bibliotek utan gränser som tillsammans med FN-organet UNHCR utvecklat Ideas Box, ett banbrytande rörligt bibliotek och multimediacenter, som förmedlar information, utbildning och kultur till människor i utsatta områden.
Tjugo minuter efter att biblioteket med sin Ideas Box kommit på plats har områdets invånare internettillgång via satellit, en server, elgenerator, 25 läsplattor och bärbara datorer, 6 HD-kameror, tillgång till e-böcker, spel, information, kulturmaterial och mycket mer. Idén tillIdeas Box uppstod på Haiti efter jordbävningen 2010. Den skapades för utsatta människor runt om i värden och har visat sig vara ett mycket användbart redskap i Colombia när det gäller krisområden som utbildning och kultur.
I en hyllning till biblioteken påminde The New York Times nyligen om journalisten Sophie Mayers definition av vad bibliotek är: "Den ideala samhällsmodellen, det bäst tänkbara offentliga rummet". För Mayer är biblioteket en plats där var och en, med respekt för andra, kan sträva mot sina egna mål (utbildning, avkoppling, påverkan, vila) genom den yppersta förmedlaren av idéer, känslor och kunskap – boken.
Med hjälp av Bibliotek utan gränserhar president Santos gjort bibliotek tillgängliga för alla colombianer. Hans avsikt är att öka läskunnigheten, lyfta fram kulturen och förena människorna i Colombia.
Det är bara att hoppas att andra världsledare följer efter och att även de inser vilken roll biblioteken kan spela i skapandet av en varaktig fred.

Alex Soros

Patrick Weil

Översättning: Karen Söderberg
Project Syndicate
Alex Soros har grundat Alexander Soros Foundation, en stiftelse som årligen utdelar ett pris för extraordinära insatser på miljö- och mänskliga rättighetsområdena.
Patrick Weil är ordförande i organisationen Bibliotek utan gränser, Libraries Without Borders, och är gästprofessor vid Yale Law School i USA.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen