Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny väg i söder kan ge lastbilschock på väg 108

Trelleborg vill utveckla och göra staden mer sjönära och attraktiv för sina invånare.

Men planerna riskerar att öka lastbilstrafiken och antalet olyckor på väg 108 norrut genom Skåne.
Bild: Patrik Renmark
Varje år passerar 682600 tunga fordon Trelleborg – de flesta på väg till och från färjorna mot Tyskland. Omräknat per dygn blir antalet cirka 1850 fordon. I huvudsak rör det sig om långtradare.
Idag leds den tunga trafiken till stor del via en västlig utfart mot E6:an och motorvägen norrut.
Men I Trelleborg lägger politikerna just nu ett stort framtidspussel som kan förändra förutsättningarna.
Staden har i decennier varit skild från havet av en barriär av industrier, järnvägsspår, färjeterminaler och det stora inhägnade hamnområde.
Tanken är att flytta hela hamnen österut och ersätta den nuvarande infarten med en östlig som via en ringväg leder trafiken runt staden. Bygget av det nya hamnområdet pågår redan.
Den nuvarande infarten ska bli lokalgata medan dagens hamnområde och färjelägen ger får ge plats för bostadshus och en helt ny stadsdel vid havet. Så, tänker sig politikerna, ska staden åter få kontakt med havet.
Men planerna på en östlig infart kan få konsekvenser längs väg 108 norrut eftersom denna då blir mer lättillgänglig för den tunga trafik som är på väg upp mot E22 och nordöst.
Trafikverket har redan tidigare avrått från den östliga infarten och anser att Trelleborgs kommun istället borde jobba vidare med de andra alternativen som innebär att trafiken leds in och ut från väster.
– Vi befarar att lastbilstrafiken i större omfattning än idag kommer att ta väg 108 norrut istället för E6 som vi lagt stora resurser på att bygga ut till motorväg.
– Väg 108 är inte anpassad för så mycket lastbilstrafik. Större delen av vägen är inte mötesseparerad. Ökat antal lastbilar kommer att leda till fler omkörningar och större risk före olyckor, säger Jack Bårström som är samhällsplanerare på Trafikverket.
Att försöka leda trafiken mot E6:an genom skyltning tror han inte kommer att fungera eftersom många förare känner till vägarna eller leds av gps den kortare vägen via 108:an.
Torbjörn Karlsson (S), kommunalråd i Trelleborg
Torbjörn Larsson (S), kommunalråd i Trelleborg, är medveten om Trafikverkets farhågor. Men kommunen står ändå fast vid det östliga alternativet eftersom det ses som en förutsättning för stadens framtida utveckling.
– Vi tar givetvis de tankarna på fullt allvar och måste se till att antalet lastbilar inte ökar på väg 108. Målet är att E6:ans motorväg ska användas även i fortsättningen.
– Vi kommer att leda trafiken västerut. Kanske kan man även styra trafiken genom hastighetsbegränsningar så att E6 fortfarande blir det snabbaste alternativet. Jag kan inte säga exakt hur, men det går att göra det mer eller mindre attraktivt att köra på olika vägar, säger han.
Förhoppningen i Trelleborg är att komma överens med Trafikverket och andra aktörer i regionen. Men om det inte lyckas kan kommunen komma att bygga den den östliga infarten på egen hand.

Kommunalråden oroliga för trafikökning

Linda Allansson Wester (M) Svedala:
Linda Allansson Wester (M).Bild: Lars Brundin
– Det är mycket bekymmersamt med följderna för väg 108. Den är inte byggd för den typen av trafik och redan hårt belastad. Vägen passerar Svedala tätort som växer på båda sidor. Ökad trafik försvårar tillgängligheten mellan de olika delarna och ökar risken för långa köbildningar när bommarna vid järnvägsövergången går ned. Det här handlar om mer än bara Trelleborg. Man måste ha ett större perspektiv och se till vad som är bra för hela regionen.
Christian Sonesson (M), Staffanstorp:
Christian Sonesson (M)Bild: Ingemar D Kristiansen
– Väg 108 inte i skicket att den tål omfattade tung trafik. Den är redan undermålig sett till dagens trafikmängd. På sträckan Staffanstorp-Lund finns inte ens vägren. Kan inte exakt säga vad de ska göra i Trelleborg. Men det är viktigt att man hittar lösningar som gör att den tunga trafiken riktas mot de stora vägarna.
Fakta

Så många tunga fordon passerar per dygn på väg 108

Förbifarten Svedala tätort: 401-800

Förbifarten Staffanstorp: 401-800

Staffanstorp-Lund södra: 801-1200

Förbifarten Kävlinge: 401-800

Gå till toppen